Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Święte miejsca, które odwiedzi papież Franciszek podczas swojej historycznej pielgrzymki do Ziemi Świętej

Podczas swojej historycznej pielgrzymki do Ziemi Świętej (25 - 26 maja 2014), papież Franciszek odwiedzi większość z najświętszych i najważniejszych miejsc w samej Jerozolimie, a także w pobliżu świętego miasta: Bazylikę Grobu Świętego, Via Dolorosa, Górę Oliwną, Górę Syjon i Wieczernik, Instytut Papieski Notre Dame, Instytut Yad Vashem, Górę Herzla, Wielką Synagogę w Jerozolimie i Ścianę Płaczu.

 

25 maja 2014

Bazylika Grobu Świętego (godz. 19:00)

Budowa pierwszej Bazyliki Grobu Świętego rozpoczęła się w roku 326 z rozkazu cesarza Konstantyna. Wzniesiono ją na ruinach pochodzącej z drugiego wieku świątyni romańskiej. Zgodnie z tradycją, bazylika stanęła w miejscu, w którym Jezus został ukrzyżowany i pochowany.

W pobliżu znajduje się kamienna płyta, na której ciało Jezusa zostało przygotowane do pochówku. Strome schody prowadzą do miejsca samego ukrzyżowania, w którym dziś stoją ołtarze, prawosławny i katolicki, a chrześcijanie z całego świata ustawiają się w kolejce i cierpliwie czekają, by móc dotknąć kamienia, który uznają za święty.

Więcej

Zobacz na Google Street View

 

 

Via Dolorosa (godz. 19:00)

Bazylika Grobu Świętego obejmuje miejsca, w których zgonie z tradycją katolicką i prawosławną, nastąpiły ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa. Via Dolorosa natomiast to droga, na której upamiętnione zostały wydarzenia poprzedzające męczeńską śmierć Jezusa, niesienie krzyża z miejsca, w którym Chrystus został przez Poncjusza Piłata skazany na śmierć do miejsca kaźni na Golgocie (Kalwaria).

Więcej

Zobacz na Google Street View

 

26 maja 2014

Ściana Płaczu (godz. 9:10)

Pozostałość wielkiego muru otaczającego Wzgórze Świątynne, Ściana Zachodnia [z hebr., ha-Kotel ha-Ma'arwi], jest miejscem, w którym żydzi modlą się od czasu zburzenia przez Rzymian Drugiej Świątyni w roku 70 n.e. Odwieczna tradycja nakazuje spisanie na karteczce modlitw i próśb, a następnie włożenie zwitka w szczeliny ściany.

Więcej

Zobacz na Google Street View

 

 

Góra Herzla (godz. 9:45)

Góra Herzla, narodowy cmentarz Państwa Izrael, nazwany od nazwiska wizjonera Benjamina Zeewa (Teodora) Herzla, którego szczątki zostały tam przeniesione w roku 1949. Grób Herzla znajduje się na samym szczycie góry. Rozciąga się stamtąd widok z jednej strony na Wzgórza Judei, z drugiej zaś na starą i nową Jerozolimę.

Więcej

 

Yad Vashem (godz. 10:00)

Znajdujący się na Wzgórzu Pamięci (Góra Herzla) w Jerozolimie Instytut Yad Vashem zajmuje się dokumentowaniem i badaniem Holokaustu oraz edukacją na jego temat. Ma za zadanie upamiętnienie sześciu milionów Żydów zamordowanych przez niemieckich nazistów i ich kolaborantów, zniszczonych społeczności żydowskich, bohaterów gett i bojowników o wolność, a także Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy w czasie drugiej wojny światowej ryzykowali własne życie dla ratowania Żydów.

strona internetowa Instytutu Yad Vashem

 

Wielka Synagoga w Jerozolimie godz. (10:45)

Heichal Shlomo (Wielka Synagoga w Jerozolimie), doskonale znany punkt orientacyjny w samym sercu miasta. Została wzniesiona w roku 1958, aby służyć jako duchowe i religijne centrum, zarówno dla zwykłych żydów, jak i dla pracowników izraelskiego rabinatu. 

strona internetowa Heichal Shlomo (Wielkiej Synagogi w Jerozolimie)

 

Instytut Papieski Notre Dame (godz. 13:30)

Od czasu swego powołania w roku 1888, Instytut Papieski Notre Dame w Jerozolimie oferuje zakwaterowanie i duchowe wsparcie oraz pomoc przewodników turystycznych pielgrzymom z całego świata odwiedzający Ziemię Świętą.  Imponujący kompleks budynków usytuowany został na granicy pomiędzy Wschodnią i Zachodnią Jerozolimą, naprzeciw Bramy Nowej. Kosmopolityczna fuzja wyznań i narodów, w której króluje głównie język angielski.

strona internetowa Insystutu Papieskiego Notre Dame Center

 

Góra Oliwna (godz. 15:30)

Położona na wschód od Starego Miasta w Jerozolimie, Góra Oliwna jest jednym z najbardziej znanych miejsc w okolicach Jerozolimy, o których mowa w Piśmie Świętym. Widok z Góry Oliwnej zapiera dech w piersiach. Rozciąga się na mury miasta otoczone doliną Hennom i Kidron, Bramą Złotą na górze Moria, Wzgórzem Świątynnym, Górą Syjon, miastem Dawida i wieloma innymi miejscami, niosąc zarówno przepowiednię, jak i psalmy do życia.

Więcej

Zobacz na Google Street View

 

 

Podczas wizyty na Górze Oliwnej, papież Franciszek odwiedzi następujące miejsca:

Viri Galilaei

Mało znany prawosławny kościół Viri Galilaei na Górze Oliwnej wziął swą nazwę od pierwszych słów, jakie „dwaj mężczyźni ubrani na biało” wypowiedzieli do uczniów po tym, gdy Jezus wstąpił do Nieba: "Mężowie z Galilei, [z łac. viri galilaei], powiedzieli, „dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1:11).

Więcej

 

Dominus Flevit

Dominus Flevit (co oznacza "Pan zapłakał") to piękna kaplica z rozciągającym się wokół wspaniałym widokiem, zbudowana w roku 1955 na miejscu budowli z czasów Bizancjum. Upamiętnia Jezusa spoglądającego na Jerozolimę i płaczącego gorzkimi łzami nad smutnym losem miasta, które miało samo sobie przynieść zagładę z powodu panującej w nim przemocy. 

Więcej

 

 

Ogrójec i Bazylika Agonii (Kościół Wszystkich Narodów)

Droga, którą przebywa się w Niedzielę Palmową, rozpoczynająca się w Betfage, a kończąca w Ogrodzie Oliwnym. Sękate drzewa oliwkowe mogły być młodymi sadzonkami, gdy Jezus przyszedł tu ze swoimi uczniami pamiętnej nocy po Ostatniej Wieczerzy (Mat. 26:36; Mk 14:32; J 18:1). Dziś starożytne drzewka wyrastają z wypielęgnowanych grządek. Za czasów Jezusa natomiast była to zapewne uprawa drzew oliwkowych i miejsce wytłaczania oliwy [z gr. getsemani].

Imponujący Kościół Wszystkich Narodów, wybudowany w roku 1920 na ruinach wcześniejszych świątyń, poprzez rozpościerające się od podłogi do sufitu, pełne najdrobniejszych detali, mozaiki opowiada o wydarzeniach, które działy się w tym miejscu: Jezus modli się na osobności (Mk 14:35-36); Judasz zdradza Jezusa (Mt 26:48); odcinanie ucha słudze Najwyższego Kapłana (Mk 14:47). To i inne zabytki Ogrójca - kościół Pater Noster ("Ojcze nasz"), nazwany na pamiątkę modlitwy, której nauczał Jezus (Mt 6:9-13), Kopuła Wniebowstąpienia, Wieża Wniebowstąpienia i Viri Galilaei (Dz 1 : 11) - budzą silne emocje, które sprawiają, że wizyta tutaj to niezapomniane duchowe doświadczenie.

Więcej

Zobacz na Google Street View

 

Góra Syjon i Wieczernik (godz. 17:20)

Ogromne znaczenie Góry Syjon, znajdującej się na południe od murów jerozolimskiego Starego Miasta, odnaleźć można już w samej nazwie tego miejsca. Syjon to jedna z najwcześniejszych biblijnych nazw Jerozolimy, wspomniana w momencie, w którym król Dawid budował miasto (2 Sam. 5:7) będące stolicą jego państwa. Starożytny grób króla Dawida znajdujący się na Górze Syjon jest od wieków często odwiedzany przez pielgrzymów.

W innej części starożytnego kompleksu znajduje się Wieczernik, w którym zgodnie z tradycją chrześcijańską odbyła się Ostatnia Wieczerza (Mat. 26:18–35) oraz pozostałe wydarzenia związane ze świętami Pięćdziesiątnicy i Zesłania Ducha Świętego (Dz 2:1–4).   

Więcej

 

Zobacz takę: Program wizyty papieża w Ziemii Świętej