Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Święta Wielkanocne w Jerozolimie

Wyobraźcie sobie jak cudownym przeżyciem byłoby spędzenie Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkanocnych w Jerozolimie.

Czy stojąc w Wieczerniku, zastanawialiście się kiedykolwiek nad głębią emocji zawartych w Ewangelii według św. Mateusza: „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.”? (Ewangelia według Św. Mateusza, rozdział 26, wersy od 26 do 28, Nowego Testamentu)

Jak czulibyście się stojąc w miejscu, w które udał się sam Jezus w noc swego pojmania: „Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.”? (Ewangelia według Św. Mateusza, rozdział 26, wers 36, Nowego Testamentu)

Pielgrzymi często opisują spacer po Via Dolorosa, jako najważniejszy moment podczas wyprawy do Ziemi Świętej. Krok za krokiem, przechodząc od jednej Stacji Drogi Krzyżowej do następnej, podążają drogą, którą szedł Jezus na Golgotę: „Gdy przyszli na miejsce, zwane "Czaszką", ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.” (Ewangelia według Św. Łukasza, rozdział 23, wers 33, Nowego Testamentu). Dotarłszy do na miejsce kaźni, w którym ukrzyżowano Chrystusa, dotknąć można Kamienia Namaszczenia, na którym zgodnie z tradycją przygotowano ciało Jezusa do pogrzebu: „Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.” (Ewangelia według Św. Jana, rozdział 19, wers 40, Nowego Testamentu), a następnie stanąć naprzeciw pustego Grobu Pańskiego. Wszystko to znajduje się wewnątrz Bazyliki Grobu Świętego, kościoła stanowiącego główny cel pielgrzymek. Chrześcijanie są dumni mogąc odwiedzić to miejsce, mówią, że jest to niezapomniane przeżycie.

 

via_dolorosa

 

Wierni, którzy odbyli pielgrzymkę do Ziemi Świętej stale podkreślają, iż brak im słów na opisanie niezwykle silnych emocji, jakie towarzyszyły im podczas wędrówki śladami Jezusa. Wyprawa ta jest niezwykle emocjonującym i intymnym przeżyciem, którego doświadczyć może każdy, kto zdecyduje się odwiedzić Jerozolimę w czasie świąt Wielkiej Nocy.

Lina Haddad

Wskazówka: Biura podróży często organizują specjalne Wielkanocne pielgrzymki do Ziemi Świętej. Na podanej poniżej stronie internetowej znajdziecie Państwo biura podróży, które organizują tego typu wycieczki