Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Święta Bożego Narodzenia w Jafie

„Jafa to miasto o ogromnym znaczeniu dla historii chrześcijaństwa”, powiedział ojciec Zahar, przewodniczący katolickiej społeczności Jafy. Zaprosił wszystkich do odwiedzenia tego starożytnego miasta portowego oraz do uczestniczenia w wyjątkowych i niepowtarzalnych wydarzeniach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Jafa, jedno z najstarszych na świecie miast portowych leży w Ziemi Świętej, u wybrzeży morza Śródziemnego. Pismo Święte mówi, że stąd właśnie wyruszył w swą podróż prorok Jonasz. W Nowym Testamencie Jafa pojawia się w opowieści o świętym Piotrze, jednym z dwunastu uczniów Jezusa, tym, który według tradycji chrześcijańskiej został pierwszym papieżem. Napisane jest, że Piotra, który zatrzymał się w domu Szymona Garbarza w Jafie, nawiedził anioł pański. Objawienie Piotra miało charakter formatywny, po nim bowiem chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na nowe terytoria, rozszerzył się zakres działalności misyjnej, a liczba chrześcijan na całym świecie znacznie wzrosła.

 

Kościół Świętego Piotra

Dziś w miejscu, w którym zgodnie z tradycją stał dom Szymona Garbarza znajduje się Kościół Świętego Piotra, gdzie jeszcze kilka dekad temu zbierali się na nabożeństwa członkowie lokalnej społeczności katolickiej. Kościół i wieża dzwonnicza witały przybywających z daleka chrześcijan udających się w dalszą podróż do Jerozolimy. Od czasu, gdy chrześcijanie zaczęli pielgrzymować, port w Jafie stanowił bramę do Ziemi Świętej.

 

Kościoły, meczety i kawiarnie

Poza znaczeniem, jakie ma to miasto wynikającym z bycia centrum wiary i tradycji, Jafa jest dziś także częścią jednej z większych izraelskim metropolii, Tel Awiw – Jafa. W Jafie członkowie trzech społeczności religijnych, chrześcijańskiej, żydowskiej i muzułmańskiej, żyją obok siebie w harmonii. Przechadzając się starymi uliczkami dostrzec można nowoczesne kawiarnie tuż obok kościołów, starych synagog i meczetów.

Dziś, społeczność katolicka najczęściej spotyka się na nabożeństwa w kościele świętego Antoniego przy ulicy Yaffet. Obok kościoła, który wzniesiono w roku 1932, by służył lokalnej społeczności katolickiej, znajduje się liceum Terra Santa.

 

Msza jako spotkanie międzykulturowe

Ojciec Zahar wyjaśnił, że Pasterki odprawiane w kościele świętego Antoniego odbywają się w unikalnej, niepowtarzalnej atmosferze. Przypominał, że katolicka społeczność Jafy ma zwyczaj zapraszania na nie zagranicznych pracowników ich rodzin mieszkających w Tel Awiwie i okolicy oraz przedstawicieli innych religii mieszkających w Jafie. Dzięki temu Pasterka staje się ważnym spotkaniem międzykulturowym. W wydarzeniach świątecznych biorą udział całe rodziny, a na kościelnym dziedzińcu na dzieci czeka mnóstwo atrakcji.

 

Poczuciespokojui partnerstwa

Ojciec Zahar przypomina, że przed i po Pasterce odbędzie się koncert, a sama msza odprawiana będzie w językach angielskim i arabskim.

„Zapraszam Was wszystkich i każdego z osobna do spędzenia wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia w Jafie”, powiedział wygłaszając przesłanie przyjaźni i pokoju. „Jest to dla mnie szczególnie ważne w czasie, gdy niełatwo jest wygłaszać przesłanie pokoju. Pragnę, aby wszyscy, którzy nas odwiedzą zyskali poczucie spokoju i partnerstwa”. 

 

Kościół Świętego Piotra