Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jego Świątobliwość papież Franciszek przybył do Ziemi Świętej

Nadszedł ten długo oczekiwany moment. Papież Franciszek przybył do Ziemi Świętej. W towarzystwie swoich doradców, Jego Świątobliwość papież Franciszek wylądował na międzynarodowym lotnisku Ben-Guriona o godzinie 16:30 czasu lokalnego. Przywitali go liczni izraelscy przywódcy i dostojnicy. Po oficjalnej ceremonii powitania, Ojciec Święty wygłosił przemówienie w języku angielskim. Podkreślił, że mieszkańcy Bliskiego Wschodu muszą wykazać się odwagą i zwiększyć wysiłki oraz podwoić starania na rzecz stworzenia warunków dla uzyskania trwałego pokoju opartego na sprawiedliwości, uznaniu praw jednostki oraz zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa.

Po zakończeniu ceremonii, papież śmigłowcem udał się do Jerozolimy, gdzie w Nuncjaturze Apostolskiej odbył prywatne spotkanie z Ekumenicznym Patriarchą Konstantynopola, Bartłomiejem I. Wizyta ta jest szczególnie ważna, gdyż ma miejsce w dniu pięćdziesiątej rocznicy spotkania papieża Pawła Vi i Patriarchy Atenagorasa I w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.

Dla uczczenia tej wyjątkowej okazji papież Franciszek wygłosi rozprawę, po której w apartamentach papieskich Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy odbędzie się uroczysta kolacja z patriarchami i biskupami.