Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Papież Franciszek zapowiada pielgrzymkę do Ziemi Świętej

Poniżej zamieszczono oryginalną wiadomość papieża Franciszka, z dnia 5 stycznia, 2014 roku, mówiącą o Jego wizycie w Ziemi Świętej (Izraelu, Zachodnim Brzegu i Jordanii)i jej celu:

* Wiadomość ta została przekazana po niedzielnej modlitwie Anioł Pański tłumom wiernych, zgromadzonych na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

„W radosnym klimacie, typowym dla tego świątecznego czasu, pragnę ogłosić, że od 24 do 26 maja, jeśli Bóg pozwoli, przebywać będę z pielgrzymką w Ziemi Świętej.Głównym celem pielgrzymki modlitewnej będzie upamiętnienie historycznego spotkania papieża Pawła VI i patriarchy Konstantynopola Atenagorasa, które odbyło się 5 stycznia, dokładnie pięćdziesiąt lat temu.  Etapy będą trzy: Amman, Betlejem i Jerozolima. Trzy dni. W bazylice Grobu Świętego razem z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem odbędziemy spotkanie ekumeniczne ze wszystkimi reprezentantami kościołów chrześcijańskich Jerozolimy.Od tej chwili proszę was, byście modlili się w intencji tej pielgrzymki, która będzie pielgrzymką modlitewną.”