Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pielgrzymka Papieża do Ziemi Świętej

Ojciec Święty odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 25 – 26 maja, 2014 roku. Głównym celem jego wizyty było upamiętnienie historycznego spotkania pomiędzy papieżem Pawłem VI a patriarchą Atenagorasem, które miało miejsce 50 lat temu.

Podczas pielgrzymki papież głosił przesłanie pokoju i braterstwa, wzajemnego szacunku i tolerancji, wzywając wszystkich ludzi: „Proście Boga o dar pokoju.” W czasie ceremonii powitalnej, papież powiedział Premierowi Benjaminowi Netanyahu i Prezydentowi Szymonowi Peresowi, że zwraca się z prośbą do ludzi piastujących wysokie stanowiska, aby „zajrzeli pod każdy kamień” w poszukiwaniu pokoju.

Krótko po przybyciu, w Delegaturze Apostolskiej w Jerozolimie, papież odbył prywatne spotkanie z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, które zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji.  Kolejnym spotkaniem było to upamiętniające 50. rocznicę spotkania pomiędzy papieżem Pawłem VI a patriarchą Atenagorasem I w Bazylice Grobu.

Obejrzyj najważniejsze momenty pierwszego dnia wizyty papieża

W czasie swoje pielgrzymki modlitwy, papież Franciszek odwiedził wiele, spośród najświętszych miejsc i ważnych zabytków, znajdujących się w i niedaleko świętego miasta Jerozolimy, między innymi Bazylikę Grobu, Via Dolorosa, Górę Oliwną, Górę Syjon i Wieczernik, Papieski Instytut Notre Dame, Yad Vashem, Górę Herzla, Heichal Shlomo, Ogród Getsemani i Bazylikę Konania, a także Ścianę Płaczu.

Drugiego dnia swojej wizyty, papież pokazał swoje zaangażowanie w umacnianie kontaktów pomiędzy religiami i głoszenie orędzia pokoju. Spotkał się z wielkim muftim Jerozolimy, Muhammadem Ahmadem Husseinem oraz odwiedził Kopułę na Skale, trzecie co do świętości miejsce Islamu.  Jego Świętobliwość odwiedził także Ścianę Płaczu, jedno z najświętszych miejsc Judaizmu, gdzie zgodnie z tradycją umieścił pomiędzy kamieniami karteczkę z prośbą do Boga.

Aby podkreślić wagę humanitaryzmu i tolerancji, papież Franciszek odwiedził Yad Vashem, aby złożyć hołd ofiarom i ocalałym z Holokaustu, składając na rękach tych drugich pocałunki. Odwiedził naczelnych rabinów Izraela, wspominając żydowskie korzenie chrześcijaństwa i mówiąc o nierozerwalnej więzi pomiędzy religiami, pomimo minionych problemów. Następnie, Ojciec Święty udzielił prywatnych audiencji Prezydentowi Państwa Izrael – Szymonowi Peresowi i Premierowi – Benjaminowi Netanyahu. Franciszek jest także pierwszym w historii papieżem, który złożył w Jerozolimie, wieniec na grobie syjonistycznego wizjonera, Teodora Herzla.

Inne ważne momenty wizyty papieża obejmowały wizytę w Ogrodzie Getsemani, gdzie miało miejsce spotkanie z duchowieństwem, a także poprowadzenie modlitwy w Bazylice Konania. Tam też Ojciec Święty zasadził drzewko oliwne – symbol pokoju – tuż obok drzewa zasadzonego przez papieża Pawła VI. Poszerzając duchowy wymiar swojej pielgrzymki, papież Franciszek konsekrował mszę świętą w Wieczerniku, miejscu, gdzie według tradycji odbyła się Ostatnia Wieczerza.