Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kalendarz

poniedziałek, kwiecień 1 2019

Elementy
Wielki Czwartek, ceremonia obmywania stóp (wszystkie kościoły)

Tego dnia wierni świętują:

1. Ostatnią Wieczerzę.

2. Obmycie stóp apostołom przez Jezusa.

3. Ostatnie godziny Jezusa przed aresztowaniem, które spędził w Getsemani.

 

Podstawowe informacje na temat święta

Jerozolima, rano – ceremonie obmywania stóp: grecki patriarcha na dziedzińcu bazyliki Grobu Pańskiego (P).

Głowa zakonu franciszkanów w pomieszczeniu, gdzie miała miejsce Ostatnia Wieczerza, a później w kościele Zbawiciela (K), patriarcha łaciński w bazylice Grobu Pańskiego (K).

Anglikanie, Ormianie, Koptowie i Etiopczycy: w swoich kościołach.

Po południu odbywa się procesja do miejsca gdzie miała miejsce Ostatnia Wieczerza, po przybyciu na miejsce odmawiane są krótkie modlitwy w wielu językach (K).

Wieczorem i w nocy – czytanie dwunastu Ewangelii w bazylice Grobu Pańskiego (P).

Procesja z kościoła Marii Magdaleny do kościoła Aleksandra Newskiego, po której odbywa się czytanie Ewangelii (P).

Msze i procesja do Getsemani rozpoczynające się w katedrze świętego Jerzego, kościele Zbawiciela i kościele Chrystusa (O, Lu, P).

Święta Godzina: czytanie odbywające się w kilku językach w Bazylice Agonii w Getsemani. Procesja ze świecami przechodzi z Getsemani na Górę Syjon (K).

Kościół świętego Piotra w Gallicantu pozostaje otwarty dla wiernych przez całą noc.