Warning: Table './holyland_db/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:40:\"Creating default object from empty value\";s:5:\"%file\";s:93:\"/home/holylandpilgrima/public_html/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc\";s:5:\"%line\";i:34;}', 3, '', 'http://www.holyland-pilgrimage.org/pl/category/page-category/around-the-holy-land', '', '144.76.40.222', 1590690468) in /home/holylandpilgrima/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Around the Holy Land | Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Around the Holy Land

Cuda natury nad Morzem Martwym

Morze Martwe, najniższy punkt na ziemi, jest miejscem, które koniecznie trzeba zwiedzić nie tylko ze względu na jego znaczenie w Starym Testamencie, lecz także ze względu na cuda natury oraz historyczne znaczenie jego krajobrazów

Morze Martwe, najniższy punkt na ziemi, jest miejscem, które koniecznie trzeba zwiedzić nie tylko ze względu na jego znaczenie w Starym Testamencie, lecz także ze względu na cuda natury oraz historyczne znaczenie jego krajobrazów.

Nazaret – Miasto rodzinne Jezusa

Nazaret jest dzisiaj największym miastem w północnym Izraelu. Jest domem dla około 75 000 mieszkańców, głównie pochodzenia arabskiego, z czego 70 procent to muzułmanie, a 30 procent – chrześcijanie.

Nazaret jest dzisiaj największym miastem w północnym Izraelu. Jest domem dla około 75 000 mieszkańców, głównie pochodzenia arabskiego, z czego 70 procent to muzułmanie, a 30 procent – chrześcijanie. W pobliżu znajduje się także odrębna miejscowość Natzrat Illit („Górny Nazaret”), której ludność jest w większości żydowska. Górny Nazaret powstał około 60 lat temu, a obecnie jest domem dla około 40 000 mieszkańców. Nazaret i Górny Nazaret tworzą razem wieloetniczną społeczność, która nadaje regionowi zróżnicowaną tożsamość religijną i kulturową.

Tel Dan

Rezerwat przyrody Tel Dan w północnym Izraelu to naturalny las bogaty w źródła zasilane wodą z topniejącego śniegu, spływającą z góry Hermon.

Rezerwat przyrody Tel Dan w północnym Izraelu to naturalny las bogaty w źródła zasilane wodą z topniejącego śniegu, spływającą z góry Hermon. Woda ze źródeł spływa w dół, tworząc potok Dan, który z kolei płynie na południe i łączy się z potokiem Banias, również zasilanym wodą ze źródeł powstałych z topniejących śniegów góry Hermon. Te dwa potoki z wodą pochodzącą z najwyższego szczytu Ziemi Świętej są głównymi źródłami rzeki Jordan, która wpada do Morza Galilejskiego.

Kościół św. Piotra w Gallicantu

Jeden z najpiękniejszych kościołów w Jerozolimie upamiętniające trzykrotne wyparcie się Mistrza przez Piotra, jego natychmiastowy żal i pogodzenie się z Chrystusem po Zmartwychwstaniu.
Wybudowany na wschodnim zboczu Kościół św. Piotra w Gallicantu stoi na Górze Syjon.
Na dachu na szczycie czarnego krzyża wznosi się złoty kogut – przypominający o przepowiedni Chrystusa, że Piotr trzykrotnie się go wyprze „zanim zapieje kur”. Po łacinie Galli-cantu to kogut.

Kościół Dominus Flevit

Niewielki Kościół Dominus Flevit nawiązujący kształtem do łzy, w połowie zachodniego zbocza Góry Oliwnej, przypomina ewangeliczne wydarzenie, gdy Jezus zapłakał nad przyszłym losem Jerozolimy.
Ten ponury incydent miał miejsce w trakcie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, gdy tłumy rozpościerały przed nim płaszcze na drodze i wołały: „Błogosławiony Król, którzy przychodzi w imię Pańskie!”

Krajowy plan wykopalisk dotyczących jaskiń na Pustyni Judzkiej i ochrony „Zwojów z Morza Martwego”

Urząd ds. Zabytków Izraela [Israel Antiquities Authority], we współpracy z Projektem ds. Dziedzictwa [Narodowego] w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych [Ministry of Jerusalem Affairs] wraz z minister kultury i sportu, MK Miri Regev, promuje narodowy plan kompleksowych wykopalisk archeologicznych związanych z jaskiniami na Pustyni Judzkiej, mający na celu ochronę Zwojów z Morza Martwego, źródła jednych z najstarszych tekstów zapisanych w języku hebrajskim.

Sziwta/Sobota - miasto na pustyni na trasie handlu kadzidłem

Cztery miasta nabatejskie: Haluza, Mamszit, Awdat i Szitwa/Sobotam], wraz z fortyfikacjami i terenami rolniczymi na pustyni Negew rozproszone wzdłuż traktów, łączących je z końcem trasy handlu kadzidłem i korzeniami u wybrzeży Morza Śródziemnego. Razem stanowią dowód na wysoki stopień opłącalności handlu kadzidłem i mirrą na terenach rozciągających się od południowej Arabii do Morza Śródziemnego, który kwitł od III wieku p.n.e do II wieku n.e.

Kościół Pater Noster w Jerozolimie

Kościół ten wybudowano nad jaskinią, która słynie z tego, że podobno Jezus nauczał w niej swoich uczniów modlitwy rozpoczynającej się słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie".

W IV wieku częściowo odbudowano kościół bizantyjski, co pozwala w znacznym stopniu wyobrazić sobie, jak wyglądał oryginał. W połowie odtworzony kościół posiada te same wymiary go jego pierwowzór; w zewnętrznym ogrodzie troje drzwi wyznacza obszar atrium.

Sadzawka Owcza [Betesda] w Jeruzalem

Sadzawka Owcza, przy której Jezus uzdrowił chromego w Ewangelii wg. św. Jana, jest obiektem złożonym. Sprawia wrażenie mykwy, zbiornika do kąpieli rytualnej. Jako miejsce cudu Jezusa, Sadzawka Owcza w kolejnych okresach została zabudowana kaplicami i kościołami, które można oglądać do dnia dzisiejszego.

TURYSTKA ZNAJDUJE NIEZWYKLE RZADKĄ ZŁOTĄ MONETĘ SPRZED PRAWIE 2000 LAT

W trakcie wycieczki po wschodniej Galilei z grupą turystów-weteranów, Laurie Rimon, członkini kibucu Kefar-Blum natrafiła w trawie na błyszczący obiekt. Podniosła go i stwierdziła, że jest to starożytna złota moneta.