Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Catholic Itineraries

Rowerem po miejscach biblijnych

iedmiodniowa wycieczka poprowadzi was do dobrze znanych miejsc w Galilei, wymienionych w Starym i w Nowym Testamencie. Zwiedzicie miejscowości tego regionu, z których niektóre są miejscem pielgrzymek od dwóch tysięcy lat

Wycieczka rowerowa po biblijnych miejscach w Galilei

 

Siedmiodniowa wycieczka poprowadzi was do dobrze znanych miejsc w Galilei, wymienionych w Starym i w Nowym Testamencie. Od góry Karmel do Jeziora Galilejskiego; od Pierwszej Księgi Królewskiej po Ewangelię św. Jana; od Eliasza i Debory do Jezusa z Nazaretu. Zwiedzicie miejscowości tego regionu, z których niektóre są miejscem pielgrzymek od dwóch tysięcy lat.

Szlak Dobrej Nowiny – Podążając śladami Jezusa

Od Góry Strącenia do południowych obrzeży Nazaretu po Kafarnaum, można poznać miejsca, które odwiedzał Jezus, i podziwiać krajobrazy, na które i On spoglądał

Wędrówka śladami Jezusa nabiera wymiaru, gdy podążasz Szlakiem Dobrej Nowiny. "Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem..." (Ewangelia św. Mateusza 4, 13). Od Góry Strącenia do południowych obrzeży Nazaretu po Kafarnaum, można poznać miejsca, które odwiedzał Jezus, i podziwiać krajobrazy, na które i On spoglądał.

 

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Najświętszej Marii Panny

Doświadczanie duchowej wędrówki odkrywania siebie i odnowienia wyznania wiary poprzez podążanie śladami Najświętszej Marii Panny. Odwiedzenie miejsc, w których żyła, radowała się i cierpiała Matka Jezusa. Wszystko to w otoczeniu cudownego, biblijnego krajobrazu

Doświadczanie duchowej wędrówki odkrywania siebie i odnowienia wyznania wiary poprzez podążanie śladami Najświętszej Marii Panny. Odwiedzenie miejsc, w których żyła, radowała się i cierpiała Matka Jezusa. Wszystko to w otoczeniu cudownego, biblijnego krajobrazu.

 

Szlak Jezusa – pieszo śladami Jezusa

65 km oznakowanego szlaku, od Nazaretu do Kafarnaum

 

65 km oznakowanego szlaku, od Nazaretu do Kafarnaum

Jezus spędził większość swego życia i posługi w regionie Galilei, wędrując pomiędzy malowniczymi miastami i wioskami wymienionymi w Ewangelii.

Wędrując Szlakiem Jezusa napotkasz mozaikę miejsc i kultur (Arabowie chrześcijanie, Arabowie muzułmanie, Druzowie i Żydzi), żyjących wspólnie w autentycznym etnicznym galilejskim raju.

Przykładowa pielgrzymka katolicka

Fascynująca 8-dniowa wycieczka, łącząca odwiedziny świętych dla chrześcijan miejsc z innymi atrakcjami historycznymi

 

Fascynująca 8-dniowa wycieczka, łącząca odwiedziny świętych dla chrześcijan miejsc z innymi atrakcjami historycznymi

Dzień 1 – Biblijny Rezerwat Przyrody, Mini-Izrael i przybycie do Jerozolimy