Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Holy Sites

Tydzień wielkanocny w Jerozolimie

W tygodniu Wielkanocnym miasto jest zalane pielgrzymami z całego świata, którzy odtwarzają historię chrześcijaństwa wzdłuż Via Dolorosa (drogi krzyżowej). Grupy setek, a nawet tysięcy ludzi maszerują i śpiewają, niosąc sztandary i krzyże, wypełniając zaułki Starego Miasta.

Wielkanoc to wspaniały czas na wizytę w Izraelu. Pogoda w tym czasie jest bardzo przyjemna, są chłodne poranki i ciepłe dni. Wszędzie jest zielono, kwiaty kwitną nawet na pustyni Negew, a potoki Dan, Banias i rzeka Jordan są pełne wody z topniejących śniegów spływającej z góry Hermon. To także przejmujący czas dla religii. Często żydowskie święto Paschy obchodzone jest równocześnie z chrześcijańskim Wielkim Tygodniem. Dzięki temu Jerozolima staje się ważnym, znaczącym centrum duchowości i wiary.

Ain Karem: Dom Jana Chrzciciela i miejsce Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Ain Karem: Dom Jana Chrzciciela i miejsce Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny znajduje się w zachodniej części wzgórz jerozolimskich. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno pielgrzymów, jak i lokalnych mieszkańców

Czarowna wioska Ain Karem znajdująca się w zachodniej części wzgórz jerozolimskich, cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno pielgrzymów, jak i lokalnych mieszkańców, chętnie zaglądających do kościołów, klasztorów, romantycznych kafejek i restauracji, spacerujących po idealnych do pieszych wycieczek malowniczych zielonych pagórkach.

Święty Jan na pustyni

Jan Chrzciciel wykonywał swoją posługę sakramentalną, chrzcząc wiernych w Pustelni świętego Jana Chrzciciela na pustyni, znanej także, jako 'Ain el-Habis (źródło pustelnika)

Jan Chrzciciel kojarzony jest głównie ze swoją posługą chrzcielną, którą wypełniał nad brzegiem rzeki Jordan. Jednakże Ewangelia według świętego Łukasza mówi, że najpierw: „…dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem.” (Ewangelia według świętego Łukasza rozdział 1, wers 80).

Kościół świętej Anny i sadzawka Betesdy (Sadzawka Owcza)

Sadzawka Betesdy w Jerozolimie znajduje się w pobliżu miejsca, które według tradycji było domem rodziców Marii Dziewicy i gdzie dokonywały się liczne cuda

Dzień 8 września jest dla katolików świętem narodzin błogosławionej Marii Dziewicy. Ewangelie kanoniczne milczą o jej pochodzeniu, znamy jednak historię jej rodziców, Joachima i Anny oraz fakty dotyczące narodzin i dzieciństwa Marii, opisane w dziele z II wieku przed naszą erą – Protoewangelii Jakuba. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej dom Joachima i Anny mieścił się obok sadzawki, będącej popularnym centrum uzdrowień – sadzawki Betesdy, bo taka była jej nazwa – znanym z Ewangelii świętego Jana:

Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

15 sierpnia, katolicy z całego świata obchodzą Święto Wniebowzięcia, upamiętniające wniebowzięcie Marii Dziewicy, które zakończyło jej ziemskie życie. Kościoły Prawosławne nazywają to Świętem Zaśnięcia Theotokos