Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

North to South

Miejsca pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej*

Na terenie Autonomii Palestyńskiej znajduje się kilka ważnych w tradycji chrześcijańskiej obiektów kultu. Najważniejszym spośród tych miejsc jest Betlejem, miasto narodzin Jezusa

Betlejem, miejsce urodzenia Jezusa, było przez wieki głównym celem chrześcijańskich pielgrzymów: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 4-7).*

 

Miejsca w środkowym i południowym Izraelu

Zapierające dech w piersiach krajobrazy, niepowtarzalne skarby przyrody oraz starożytne zabytki - Izrael, szczególnie w części centralnej i północnej, ma wiele do zaoferowania chrześcijańskim pielgrzymom

Emaus, leżące między Jerozolimą a Tel Awiwem, znane jest z ruin XII-wiecznego kościoła. Na drodze wiodącej do Emaus Jezus po zmartwychwstaniu dołączył do swych dwóch uczniów: „Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadionów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi” (Łk 24, 13-15).

 

Wybrane miejsca w Jerozolimie

Góra Oliwna jest świętym miejscem dla chrześcijan i dla wyznawców judaizmu. „Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26, 30).*

 

 

Miejsca w północnym Izraelu

Od Nazaretu po Jezioro Galilejskie, północna część Izraela pełna jest pięknych zakątków i zabytków sakralnych

Banias - Cezarea Filipowa jest miejscem, gdzie Jezus Chrystus wręczył św. Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 18-19)*.