Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jerusalem

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Wybrane miejsca w Jerozolimie

Góra Oliwna jest świętym miejscem dla chrześcijan i dla wyznawców judaizmu. „Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26, 30).*

 

 

Kościół Dominus Flevit

Niewielki Kościół Dominus Flevit nawiązujący kształtem do łzy, w połowie zachodniego zbocza Góry Oliwnej, przypomina ewangeliczne wydarzenie, gdy Jezus zapłakał nad przyszłym losem Jerozolimy.
Ten ponury incydent miał miejsce w trakcie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, gdy tłumy rozpościerały przed nim płaszcze na drodze i wołały: „Błogosławiony Król, którzy przychodzi w imię Pańskie!”

Kościół Pater Noster w Jerozolimie

Kościół ten wybudowano nad jaskinią, która słynie z tego, że podobno Jezus nauczał w niej swoich uczniów modlitwy rozpoczynającej się słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie".

W IV wieku częściowo odbudowano kościół bizantyjski, co pozwala w znacznym stopniu wyobrazić sobie, jak wyglądał oryginał. W połowie odtworzony kościół posiada te same wymiary go jego pierwowzór; w zewnętrznym ogrodzie troje drzwi wyznacza obszar atrium.

Sadzawka Owcza [Betesda] w Jeruzalem

Sadzawka Owcza, przy której Jezus uzdrowił chromego w Ewangelii wg. św. Jana, jest obiektem złożonym. Sprawia wrażenie mykwy, zbiornika do kąpieli rytualnej. Jako miejsce cudu Jezusa, Sadzawka Owcza w kolejnych okresach została zabudowana kaplicami i kościołami, które można oglądać do dnia dzisiejszego.

Park Archeologiczny Jerozolimy