Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Northern Israel

Tydzień wielkanocny w Jerozolimie

W tygodniu Wielkanocnym miasto jest zalane pielgrzymami z całego świata, którzy odtwarzają historię chrześcijaństwa wzdłuż Via Dolorosa (drogi krzyżowej). Grupy setek, a nawet tysięcy ludzi maszerują i śpiewają, niosąc sztandary i krzyże, wypełniając zaułki Starego Miasta.

Wielkanoc to wspaniały czas na wizytę w Izraelu. Pogoda w tym czasie jest bardzo przyjemna, są chłodne poranki i ciepłe dni. Wszędzie jest zielono, kwiaty kwitną nawet na pustyni Negew, a potoki Dan, Banias i rzeka Jordan są pełne wody z topniejących śniegów spływającej z góry Hermon. To także przejmujący czas dla religii. Często żydowskie święto Paschy obchodzone jest równocześnie z chrześcijańskim Wielkim Tygodniem. Dzięki temu Jerozolima staje się ważnym, znaczącym centrum duchowości i wiary.

Nazaret – Miasto rodzinne Jezusa

Nazaret jest dzisiaj największym miastem w północnym Izraelu. Jest domem dla około 75 000 mieszkańców, głównie pochodzenia arabskiego, z czego 70 procent to muzułmanie, a 30 procent – chrześcijanie.

Nazaret jest dzisiaj największym miastem w północnym Izraelu. Jest domem dla około 75 000 mieszkańców, głównie pochodzenia arabskiego, z czego 70 procent to muzułmanie, a 30 procent – chrześcijanie. W pobliżu znajduje się także odrębna miejscowość Natzrat Illit („Górny Nazaret”), której ludność jest w większości żydowska. Górny Nazaret powstał około 60 lat temu, a obecnie jest domem dla około 40 000 mieszkańców. Nazaret i Górny Nazaret tworzą razem wieloetniczną społeczność, która nadaje regionowi zróżnicowaną tożsamość religijną i kulturową.

Tel Dan

Rezerwat przyrody Tel Dan w północnym Izraelu to naturalny las bogaty w źródła zasilane wodą z topniejącego śniegu, spływającą z góry Hermon.

Rezerwat przyrody Tel Dan w północnym Izraelu to naturalny las bogaty w źródła zasilane wodą z topniejącego śniegu, spływającą z góry Hermon. Woda ze źródeł spływa w dół, tworząc potok Dan, który z kolei płynie na południe i łączy się z potokiem Banias, również zasilanym wodą ze źródeł powstałych z topniejących śniegów góry Hermon. Te dwa potoki z wodą pochodzącą z najwyższego szczytu Ziemi Świętej są głównymi źródłami rzeki Jordan, która wpada do Morza Galilejskiego.

Kościół św. Piotra w Gallicantu

Jeden z najpiękniejszych kościołów w Jerozolimie upamiętniające trzykrotne wyparcie się Mistrza przez Piotra, jego natychmiastowy żal i pogodzenie się z Chrystusem po Zmartwychwstaniu.
Wybudowany na wschodnim zboczu Kościół św. Piotra w Gallicantu stoi na Górze Syjon.
Na dachu na szczycie czarnego krzyża wznosi się złoty kogut – przypominający o przepowiedni Chrystusa, że Piotr trzykrotnie się go wyprze „zanim zapieje kur”. Po łacinie Galli-cantu to kogut.

Domus Galilaeae

Domus Galilaeae jest centrum formacyjnym umożliwiającym studia i wyciszenie, na terenie znajdującym się na Górze Błogosławieństw. Projekt został zapoczątkowany w latach 80. XX wieku, gdy papież Paweł VI postanowił wybudować w Izraelu ośrodek, w którym klerycy mieliby możliwość ukończenia swoich studiów przed wyświęceniem. Miał przy tym na uwadze, że Watykan zakupi Notre Dame w pobliżu Bramy Jaffa w Jerozolimie.

Miejsca w północnym Izraelu

Od Nazaretu po Jezioro Galilejskie, północna część Izraela pełna jest pięknych zakątków i zabytków sakralnych

Banias - Cezarea Filipowa jest miejscem, gdzie Jezus Chrystus wręczył św. Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 18-19)*.