Northern Israel

Kościół św. Piotra w Gallicantu

Jeden z najpiękniejszych kościołów w Jerozolimie upamiętniające trzykrotne wyparcie się Mistrza przez Piotra, jego natychmiastowy żal i pogodzenie się z Chrystusem po Zmartwychwstaniu.
Wybudowany na wschodnim zboczu Kościół św. Piotra w Gallicantu stoi na Górze Syjon.
Na dachu na szczycie czarnego krzyża wznosi się złoty kogut – przypominający o przepowiedni Chrystusa, że Piotr trzykrotnie się go wyprze „zanim zapieje kur”. Po łacinie Galli-cantu to kogut.

Domus Galilaeae

Domus Galilaeae jest centrum formacyjnym umożliwiającym studia i wyciszenie, na terenie znajdującym się na Górze Błogosławieństw. Projekt został zapoczątkowany w latach 80. XX wieku, gdy papież Paweł VI postanowił wybudować w Izraelu ośrodek, w którym klerycy mieliby możliwość ukończenia swoich studiów przed wyświęceniem. Miał przy tym na uwadze, że Watykan zakupi Notre Dame w pobliżu Bramy Jaffa w Jerozolimie.

Miejsca w północnym Izraelu

Od Nazaretu po Jezioro Galilejskie, północna część Izraela pełna jest pięknych zakątków i zabytków sakralnych

Banias - Cezarea Filipowa jest miejscem, gdzie Jezus Chrystus wręczył św. Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 18-19)*.