Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Palestinian Authority Jurisdiction

Miejsca pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej*

Na terenie Autonomii Palestyńskiej znajduje się kilka ważnych w tradycji chrześcijańskiej obiektów kultu. Najważniejszym spośród tych miejsc jest Betlejem, miasto narodzin Jezusa

Betlejem, miejsce urodzenia Jezusa, było przez wieki głównym celem chrześcijańskich pielgrzymów: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 4-7).*