Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

The Schema module does not support the "mysqli" database type.
iedmiodniowa wycieczka poprowadzi was do dobrze znanych miejsc w Galilei, wymienionych w Starym i w Nowym Testamencie. Zwiedzicie miejscowości tego regionu, z których niektóre są miejscem pielgrzymek od dwóch tysięcy lat
Od Góry Strącenia do południowych obrzeży Nazaretu po Kafarnaum, można poznać miejsca, które odwiedzał Jezus, i podziwiać krajobrazy, na które i On spoglądał
Doświadczanie duchowej wędrówki odkrywania siebie i odnowienia wyznania wiary poprzez podążanie śladami Najświętszej Marii Panny. Odwiedzenie miejsc, w których żyła, radowała się i cierpiała Matka Jezusa. Wszystko to w otoczeniu cudownego, biblijnego krajobrazu
Fascynująca 8-dniowa wycieczka, łącząca odwiedziny świętych dla chrześcijan miejsc z innymi atrakcjami historycznymi
65 km oznakowanego szlaku, od Nazaretu do Kafarnaum