Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

The Schema module does not support the "mysqli" database type.
W tygodniu Wielkanocnym miasto jest zalane pielgrzymami z całego świata, którzy odtwarzają historię chrześcijaństwa wzdłuż Via Dolorosa (drogi krzyżowej). Grupy setek, a nawet tysięcy ludzi maszerują i śpiewają, niosąc sztandary i krzyże, wypełniając zaułki Starego Miasta.
Ain Karem: Dom Jana Chrzciciela i miejsce Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny znajduje się w zachodniej części wzgórz jerozolimskich. Cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno pielgrzymów, jak i lokalnych mieszkańców
Jan Chrzciciel wykonywał swoją posługę sakramentalną, chrzcząc wiernych w Pustelni świętego Jana Chrzciciela na pustyni, znanej także, jako 'Ain el-Habis (źródło pustelnika)
Sadzawka Betesdy w Jerozolimie znajduje się w pobliżu miejsca, które według tradycji było domem rodziców Marii Dziewicy i gdzie dokonywały się liczne cuda
15 sierpnia, katolicy z całego świata obchodzą Święto Wniebowzięcia, upamiętniające wniebowzięcie Marii Dziewicy, które zakończyło jej ziemskie życie. Kościoły Prawosławne nazywają to Świętem Zaśnięcia Theotokos