Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kościół świętej Anny i sadzawka Betesdy (Sadzawka Owcza)

Dzień 8 września jest dla katolików świętem narodzin błogosławionej Marii Dziewicy. Ewangelie kanoniczne milczą o jej pochodzeniu, znamy jednak historię jej rodziców, Joachima i Anny oraz fakty dotyczące narodzin i dzieciństwa Marii, opisane w dziele z II wieku przed naszą erą – Protoewangelii Jakuba. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej dom Joachima i Anny mieścił się obok sadzawki, będącej popularnym centrum uzdrowień – sadzawki Betesdy, bo taka była jej nazwa – znanym z Ewangelii świętego Jana:

„A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody.”
(Ewangelia według świętego Jana rozdział 5, wersy od 2 do 3)

W tym samym miejscu Jezus uleczył paralityka. Fakt, że narodziła się tutaj Maria, a jej syn dokonał cudu, nadał miejscu podwójnego znaczenia i zamienił je w ważne dla Chrześcijaństwa sanktuarium. Bizantyjczycy wybudowali nad Sadzawką Owczą dużą bazylikę, poświęconą Najświętszej Marii Pannie. Bazylika uległa zniszczeniu w 614 roku, podczas perskiej inwazji. Odbudowana, została ponownie zniszczona przez Arabów około roku 1010. Na ruinach bazyliki Krzyżowcy zbudowali mały klasztor, a w 1030 roku wznieśli bazylikę, która przetrwała do czasów współczesnych. Jest to duży romański kościół poświęcony świętej Annie, usytuowany nad jaskiniami, gdzie zachowało się wspomnienie o narodzeniu Marii Dziewicy.

Pod koniec ery wypraw krzyżowych kościół świętej Anny przekształcono w islamską szkołę prawa, która popadła w zapomnienie w czasach imperium otomańskiego. W 1856 roku Turcy otomańscy ofiarowali budynek Francuzom, ci zaś powierzyli go Ojcom Białym – Misjonarzom Afryki, którzy witają w nim pielgrzymów aż po dziś dzień.

Kościół świętej Anny znajduje się na początku Via Dolorosy w dzielnicy muzułmańskiej, zaraz obok Bramy Lwiej i wschodniego wejścia na Stare Miasto. Kompleks budynków kościelnych jest oazą spokoju pośród hałaśliwej krzątaniny i zgiełku arabskiego bazaru. Bazylika słynie z niezwykłej akustyki, a zwiedzający zachęcani są do wyśpiewywania hymnów wychwalających Boga przed zejściem do krypty poświęconej narodzinom Marii. Rozległy kompleks basenów i ruiny kościołów bizantyjskiego i krzyżowców są dobrze zachowane. Zwiedzający mogą zejść do głębokiej cysterny, gdzie wciąż znajduje się woda, będąca pamiątką i zaproszeniem dla wszystkich ludzi poszukujących uzdrowienia w miejscu tak ważnym dla historii zbawienia.