Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Miejsca pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej*

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Betlejem, miejsce urodzenia Jezusa, było przez wieki głównym celem chrześcijańskich pielgrzymów: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 4-7).*

 

 

Najważniejszym miejscem w Betlejem jest mieszcząca się przy placu Żłóbka Bazylika Narodzenia Pańskiego, zbudowana nad grotą, w której urodził się Jezus. W części północnej Bazylika łączy się z kościołem św. Katarzyny. Schody wiodące z głównej nawy kościoła św. Katarzyny prowadzą do kilku grot; jedną z nich jest kaplica św. Hieronima. W pobliżu Betlejem mieści się też słynne Pole Pasterzy.

Góra Kuszenia w pobliżu Jerycho: „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4, 1). Zwana jest także pod nazwą Quarantal, co znaczy 40, na pamiątkę postu Jezusa przez „czterdzieści dni i czterdzieści nocy” (Mt 4, 2). W połowie drogi na górę wznosi się klasztor Quarantal.

 

 

Betania była miejscem, gdzie mieszkali Marta, Maria i Łazarz: „Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty” (J 11, 1). Jezus zatrzymał się w Betanii w domu Szymona Trędowatego: „Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego” (Mt 26, 6). W pobliżu Grobu Łazarza znajduje się kościół franciszkański pod wezwaniem św. Łazarza.

* Wszystkie cytaty zaczerpnięto z Biblii Tysiąclecia, wydanie 3, Poznań-Warszawa 1990.
 

 

*Pod jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej.
Zwiedzanie tego miejsca/ tych miejsc może wymagać specjalnych uzgodnień, łącznie z koordynacją transportu oraz przewodników.