Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Miejsca w północnym Izraelu

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Banias - Cezarea Filipowa jest miejscem, gdzie Jezus Chrystus wręczył św. Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 18-19)*.

Jezioro Galilejskie, znane także jako Jezioro Genezaret albo Jezioro Tyberiadzkie, jest miejscem gdzie Jezus Chrystus uczynił wiele cudów: „Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza” (Mt 8, 26), „Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze” (Mt 14, 25). Na brzegach Jeziora Galilejskiego Jezus wybrał także swych pierwszych uczniów.

 

 

Z południowo-zachodniego krańca jeziora wypływa rzeka Jordan, kierując się na południe ku Morzu Martwemu.

Kafarnaum położone jest nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Kafarnaum jest wymieniane kilka razy w Ewangeliach, jako miejsce wielu cudów i kazań: „Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał” (Mk 1, 21). Dom św. Piotra i ruiny starożytnej synagogi są fascynującym celem pielgrzymek.

Tabga, leżąca niedaleko Kafarnaum, jest miejscem, gdzie znajduje się Kościół Rozmnożenia, znany z przepięknych mozaik i upamiętniający cudowne rozmnożenie chleba i ryb: „Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał” (J 6, 11). W Tabdze mieści się także kościół Prymatu św. Piotra, w miejscu gdzie Jezus ukazał się swoim uczniom po swym zmartwychwstaniu i nakazał św. Piotrowi, aby „pasł jego owce”: „Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie». Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!»” (J 21, 17).

Góra Błogosławieństw jest miejscem zapierającym dech w piersiach, dzięki wspaniałej panoramie północnej części Jeziora Galilejskiego. To właśnie tutaj Jezus Chrystus wygłosił swe „Kazanie na Górze” (Mt 5). Przepiękny Kościół Błogosławieństw zachwyca witrażami i mozaikami.

Korozain było w czasach Jezusa ważnym miastem żydowskim. Wraz z Kafarnaum i Betsaidą Korozain zostało potępione przez Jezusa za brak wiary: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie Betsaido!” (Mt 11, 21). Obecnie w Korozain można obejrzeć ruiny imponującej starożytnej synagogi.

 

 

Betsaida jest znana jako miasto trzech uczniów Jezusa: Filipa, Andrzeja i Piotra. Było to także miejsce, gdzie Jezus przywrócił wzrok niewidomemu: „Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął” (Mk 8, 22). Można tu obejrzeć wykopaliska miasta tak dobrze znanego Jezusowi.

Kursi, położone na wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego jest tradycyjnym miejscem cudu przepędzenia złych duchów w trzodę świń: „Złe duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń»” (Mt 8, 31). Archeolodzy odkryli tu pozostałości pięknego bizantyjskiego kościoła i klasztoru.

Nof Ginossar to kibuc, w którym znajdują się szczątki łodzi odkrytej w roku 1986, która zatonęła prawie 2000 lat temu.

Magdala w Galilei, to miejsce, od którego najprawdopodobniej zaczerpnęła swe imię święta Maria Magdalena: „Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów” (Łk 8, 2). Magdala znana jest dzisiaj pod nazwą Migdal.

Kana Galilejska jest słynna jako miejsce, w którym Jezus dokonał swego pierwszego cudu, polegającego na zamianie wody w wino podczas przyjęcia weselnego: „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2, 11). Poza tradycyjnymi pielgrzymkami, do Kany przybywają także chrześcijańskie małżeństwa, aby odnowić swe śluby małżeńskie.

Nazaret jest słynny, jako miejsce wielkiego cudu Zwiastowania Wcielenia. Turyści przybywający do Nazaretu mają przywilej odwiedzin i modłów w Bazylice Zwiastowania, wznoszącej się w miejscu, w którym Błogosławiona Dziewica Maria otrzymała wiadomość o „wcieleniu słowa”: „Anioł Jej powiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym»” (Łk 1, 35). Cerkiew Archanioła Gabriela zachwyca swą architekturą i historią. Do innych kościołów w Nazarecie, upamiętniających życie Świętej Rodziny i Jezusa, należą kościół św. Józefa i kościół Synagogi.

Góra Strącenia to miejsce gdzie po kazaniu w synagodze wyprowadzono Jezusa na skraj urwiska „aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się” (Łk 4, 29-30). Góra wznosi się w pobliżu Nazaretu i rozciąga się z niej widok na Dolinę Jezreel i wiele innych miejsc w Galilei. Niedaleko od Góry Strącenia znajdują się ruiny kościoła Trwogi Najświętszej Marii Panny, upamiętniającego przerażenie Marii, gdy tłum zamierzał strącić Jezusa w przepaść.

 

 

Góra Tabor odgrywała ważną rolę w historii tego regionu już od bardzo wczesnych czasów. Jest to miejsce przemienienia Jezusa, które zostało upamiętnione Bazyliką Przemienienia Pańskiego i przylegającym do niej klasztorem: „Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz” (Łk 9, 29-30).

Megido, lub inaczej Har-Magedon, było w dziejach historii świadkiem wielu bitew. Jak napisano w Apokalipsie św. Jana Apostoła, Har-Magedon będzie miejscem spotkania królów całej ziemi „na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga” (Ap 16, 14). „I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon” (Ap 16, 16).

Góra Karmel związana jest z życiem proroka Eliasza. Tutaj prorok Eliasz triumfował nad prorokami Baala: „Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: «Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest [prawdziwym] Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!»” (1 Krl 18, 20-21). Na Górze Karmel znajduje się wiele miejsc ku chwale proroka Eliasza, takich jak Muhraqa z Klasztorem Karmelitów i sanktuarium Stella Maris w Hajfie, w którym znajduje się grota związana z prorokiem.

Cezarea została zbudowana przez króla Heroda Wielkiego na miejscu jeszcze starszej osady zwanej Wieżą Stratona. Cezarea zajmuje ważne miejsce w historii chrześcijaństwa, gdyż to właśnie tutaj pierwszy poganin przyjął chrześcijaństwo: „I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan” (Dz 10, 45). Kiedy św. Paweł zbiegł do Jerozolimy „odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu” (Dz 9, 30). Podróżując morzem z Efezu „po przybyciu do Cezarei (...) I pozdrowiwszy [tamtejszy] Kościół, zeszedł do Antiochii” (Dz 18, 22). Św. Paweł był tutaj także więziony: „Festus odpowiedział, że Paweł znajduje się pod strażą w Cezarei” (Dz 25, 4).

* Wszystkie cytaty zaczerpnięto z Biblii Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań-Warszawa 1990.

Informacje o świętych miejscach w Izraelu można znaleźć na stronie internetowej: www.goisrael.com