Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Leket Israel: Wypełnianie biblijnych przykazań we współczesnym Izraelu

Dla Boga zapewnienie ludziom pożywienia było istotne do tego stopnia, iż nakazał w Księdze Kapłańskiej:

„Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał (leket) tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Księga Kapłańska, rozdział 19, wers 10, Starego Testamentu)

A dalej napisane jest w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 15, w wersie 32:
Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: "Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść…".

Organizacja Leket Israel (www.leket.org) wypełnia we współczesnym Izraelu pradawne biblijne przykazanie. Angażujemy się w zbieranie, ponieważ leket oznacza właśnie zdobywanie i gromadzenie.

Leket Israel, Narodowy Izraelski Bank Żywności odzyskuje żywność i przekazuje ją 300 pozarządowym organizacjom, w tym kuchniom dla ubogich, domom opieki dla osób starszych, schroniskom dla bezdomnych. Wszystkie te placówki zajmują się zapewnianiem wyżywienia dziesiątkom tysięcy głodnych izraelskich dzieci i dorosłych. W roku 2011 organizacji Lekt Israel udało się rozdystrybuować ponad 9.500 ton produktów żywnościowych.

Zachęcamy chrześcijan podróżujących po Izraelu i szukających niepowtarzalnych doświadczeń do rozważenia możliwości pracy wolontarystycznej na rzecz Leket Israel. Jedność pracujących ręka w rękę chrześcijan i żydów jest dowodem wsparcia boskiego planu dla Ziemi Izraela. Dla chrześcijan błogosławieństwem jest pielgrzymka do Ziemi Świętej, ale podczas takiej wyprawy oni sami mogą okazać komuś łaskę, poprzez choćby zbieranie pomarańczy! Proszę sobie wyobrazić satysfakcję, jaką można mieć z takiej pracy. Zatrzymanie się nawet na godzinę i drobna reorganizacja standardowego planu podróży będzie miłą odmianą, ale także nieoceniona pomocą dla potrzebujących Izraelczyków!