Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hinduska chrześcijańska ekumeniczna delegacja odwiedza Izrael w celu promowania pielgrzymek

Ministerstwo Turystyki Izraela zaprosiło niedawno ekumeniczną delegację liderów kościoła Indyjskiego do wspólnych obchodów Wielkiego Postu. Przewodniczącym delegacji był Arcybiskup Bombaju, kardynał Oswald Gracias. Celem wizyty było rozwijanie dobrych stosunków pomiędzy indyjską społecznością chrześcijańską, a Państwem Izrael oraz ożywianie kontaktów w zakresie turystyki pomiędzy oboma krajami.

Program sześciodniowej podróży, która rozpoczęła się 26 lutego obejmował wizyty w wielu świętych miejscach Jerozolimy, takich jak: Bazylika Grobu Świętego, Via Dolorosa, Góra Syjon, Wieczernik, Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Ściana Płaczu i wiele, wiele innych.

Kustosz Ziemi Świętej, Wielebny o. Pierbatista Pizzaballa, szczegółowo opowiedział o licznych wspólnotach chrześcijańskich koegzystujących z lokalnymi społecznościami. Dyskutowano także temat współpracy Kustodii Ziemi Świętej oraz Ministerstwa Turystyki Izraela nad wzmocnieniem duchowych doświadczeń pielgrzymów z Indii podczas ich wizyt w Izraelu.

Na koniec pielgrzymki indyjska delegacja podziękowała rządowi za zapewnienie im niepowtarzalnych duchowych przeżyć podczas zwiedzania miejsc ważnych dla trzech religii monoteistycznych: judaizmu, islamu oraz chrześcijaństwa. Pielgrzymi przyznali, że wyprawa ta uzmysłowiła im jak żywe jest Pismo Święte. Obiecali, iż po powrocie do ojczyzny rozpoczną w swoich społecznościach szeroko zakrojoną akcję promocyjną tego typu głęboko poruszających wyjazdów, dających możliwość odnowienia i wzmocnienia wiary.