Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wielki Tydzień i Wielkanoc w Jerozolimie

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Zbliża się koniec Wielkiego Postu, jerozolimscy Chrześcijanie oraz tysiące pielgrzymów, przybyłych do Świętego Miasta, przygotowują się do celebrowania Wielkiego Tygodnia, którego punktem kulminacyjnym będzie Wielkanocna Niedziela – najważniejsze święto w chrześcijańskim roku liturgicznym.

Nic nie może równać się doświadczeniu spędzenia Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. Świętowanie największego wydarzenia zbawienia w historii i życia Jezusa, w mieście, które było ich świadkiem, jest poruszającym i niezapomnianym doświadczeniem wiary wszystkich wyznawców.

Wielki Tydzień, oficjalnie rozpoczyna się świętowaniem tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, w dzień, który obecnie nazywany jest Niedzielą Palmową (1 kwietnia), poranną mszą, o godzinie 8:00, w Bazylice Grobu Pańskiego i tradycyjną procesją, która ma miejsce po południu, tego samego dnia. Następnie, o godzinie 14:30, tysiące Chrześcijan z całego świata, radośnie przemaszeruje z Betfage, położonej na Górze Oliwnej, modląc się i śpiewając we wszystkich językach Ziemi. Podążać będą w dół zachodniego zbocza Góry Oliwnej, poprzez dolinę Cedronu, kierując się do Jerozolimy.

W Wielki Czwartek, o godzinie 8:00, w Bazylice Grobu Pańskiego, odprawiona zostanie msza święta, upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę, którą celebrować będzie łaciński Patriarcha Jerozolimy. Po południu (godzina 15:30), Franciszkanie zorganizują tradycyjną pielgrzymkę do Wieczernika (zwanym też salą na górze), położonego na Górze Syjon. Wieczorem, od godziny 21:00, zarówno pielgrzymi, jak i miejscowi Chrześcijanie będą kontemplować i trwać przy Chrystusie w Ogrodzie Getsemani. Medytacja zakończy się procesją ze świecami, której celem jest kościół świętego Piotra "in gallicantu", tradycyjnie znany, jako miejsce, gdzie Jezus spędził noc poprzedzającą Jego aresztowanie.

W Wielki Piątek, o godzinie 8:00 rano, odprawiona zostanie Liturgia Męki Pańskiej, podczas której wspomina się mękę i ukrzyżowanie (adoracja krzyża) na Górze Kalwarii, po której ma miejsce procesja Drogi Krzyżowej, idąca Via Dolorosa. Procesja rozpocznie się o godzinie 11:30, prowadzić ją będzie Kustosz Zakonu Franciszkanów w Ziemi Świętej. O godzinie 20:10, w Bazylice Grobu Pańskiego, celebrowany będzie pogrzeb Chrystusa, podczas którego odgrywa się złożenie Jezusa do grobu. Jest to wydarzenie obchodzone tylko w Kościele Jerozolimskim.

Oczekiwana Wigilia Paschalna, punkt kulminacyjny Wielkiego Tygodnia, odbędzie się w sobotni poranek, o godzinie 7:30, w Bazylice Zmartwychwstania, po której, o godzinie 15:30, nastąpi uroczyste wejście Patriarchy. O godzinie 18:00 odprawione zostaną nieszpory.

W Wielkanocną Niedzielę, o godzinie. 8:00, celebrowana będzie msza święta, po której odbędzie się procesja wokół grobu Jezusa, następnie będzie miała miejsce codzienna procesja, która rozpocznie się o godzinie 17:00.

Na zakończenie, w Poniedziałek Wielkanocny, upamiętnione zostanie spotkanie Jezusa z Jego dwoma uczniami, które miało miejsce na drodze do Emaus. Wydarzenie to celebrowane będzie odprawieniem mszy świętej w Kościele Zmartwychwstania, o godzinie 8:00, a także w Emaus, gdzie mszę świętą, o godzinie 10:00, odprawi Kustosz.