Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wielki Tydzień i Wielkanoc w Jerozolimie

Zbliża się koniec Wielkiego Postu, jerozolimscy Chrześcijanie oraz tysiące pielgrzymów, przybyłych do Świętego Miasta, przygotowują się do celebrowania Wielkiego Tygodnia, którego punktem kulminacyjnym będzie Wielkanocna Niedziela – najważniejsze święto w chrześcijańskim roku liturgicznym.

Nic nie może równać się doświadczeniu spędzenia Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. Świętowanie największego wydarzenia zbawienia w historii i życia Jezusa, w mieście, które było ich świadkiem, jest poruszającym i niezapomnianym doświadczeniem wiary wszystkich wyznawców.

Wielki Tydzień, oficjalnie rozpoczyna się świętowaniem tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, w dzień, który obecnie nazywany jest Niedzielą Palmową (1 kwietnia), poranną mszą, o godzinie 8:00, w Bazylice Grobu Pańskiego i tradycyjną procesją, która ma miejsce po południu, tego samego dnia. Następnie, o godzinie 14:30, tysiące Chrześcijan z całego świata, radośnie przemaszeruje z Betfage, położonej na Górze Oliwnej, modląc się i śpiewając we wszystkich językach Ziemi. Podążać będą w dół zachodniego zbocza Góry Oliwnej, poprzez dolinę Cedronu, kierując się do Jerozolimy.

W Wielki Czwartek, o godzinie 8:00, w Bazylice Grobu Pańskiego, odprawiona zostanie msza święta, upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę, którą celebrować będzie łaciński Patriarcha Jerozolimy. Po południu (godzina 15:30), Franciszkanie zorganizują tradycyjną pielgrzymkę do Wieczernika (zwanym też salą na górze), położonego na Górze Syjon. Wieczorem, od godziny 21:00, zarówno pielgrzymi, jak i miejscowi Chrześcijanie będą kontemplować i trwać przy Chrystusie w Ogrodzie Getsemani. Medytacja zakończy się procesją ze świecami, której celem jest kościół świętego Piotra "in gallicantu", tradycyjnie znany, jako miejsce, gdzie Jezus spędził noc poprzedzającą Jego aresztowanie.

W Wielki Piątek, o godzinie 8:00 rano, odprawiona zostanie Liturgia Męki Pańskiej, podczas której wspomina się mękę i ukrzyżowanie (adoracja krzyża) na Górze Kalwarii, po której ma miejsce procesja Drogi Krzyżowej, idąca Via Dolorosa. Procesja rozpocznie się o godzinie 11:30, prowadzić ją będzie Kustosz Zakonu Franciszkanów w Ziemi Świętej. O godzinie 20:10, w Bazylice Grobu Pańskiego, celebrowany będzie pogrzeb Chrystusa, podczas którego odgrywa się złożenie Jezusa do grobu. Jest to wydarzenie obchodzone tylko w Kościele Jerozolimskim.

Oczekiwana Wigilia Paschalna, punkt kulminacyjny Wielkiego Tygodnia, odbędzie się w sobotni poranek, o godzinie 7:30, w Bazylice Zmartwychwstania, po której, o godzinie 15:30, nastąpi uroczyste wejście Patriarchy. O godzinie 18:00 odprawione zostaną nieszpory.

W Wielkanocną Niedzielę, o godzinie. 8:00, celebrowana będzie msza święta, po której odbędzie się procesja wokół grobu Jezusa, następnie będzie miała miejsce codzienna procesja, która rozpocznie się o godzinie 17:00.

Na zakończenie, w Poniedziałek Wielkanocny, upamiętnione zostanie spotkanie Jezusa z Jego dwoma uczniami, które miało miejsce na drodze do Emaus. Wydarzenie to celebrowane będzie odprawieniem mszy świętej w Kościele Zmartwychwstania, o godzinie 8:00, a także w Emaus, gdzie mszę świętą, o godzinie 10:00, odprawi Kustosz.