Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pomiędzy Wielkanocą, a Zielonymi Świątkami

Po świętach wielkanocnych, Katolicy na całym świecie przygotowują się do Zielonych Świątek, które upamiętniają Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów (Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersy 1-4). W Jerozolimie, Zielone Świątki obchodzi się w Opactwie Hagia Maria, położonym na Górze Syjon. Znajdująca się tam bazylika jest skarbem architektury, dzięki wyjątkowemu niebieskiemu, stożkowatemu dachowi, czterem zdobionym wieżom i charakterystycznej wieży z zegarem. Bazyliką opiekują się niemieccy Benedyktyni. Jej budowę ukończono w 1910 roku. Powstała na ruinach kościoła bizantyjskiego – Hagia Sion i na pozostałościach XII wiecznego kościoła Krzyżowców – Santa Maria in Monte Sion.

Do bazyliki przylega Wieczernik, w którym Jezus celebrował Ostatnią Wieczerzę. Wcześniej, kościół nazywano Opactwem Zaśnięcia, ku czci Błogosławionej Marii Dziewicy, która w tym miejscu „zapadła w sen”.

W dniu Zielonych Świątek, uroczysta suma odprawiana jest w Kościele Zaśnięcia, przez Łacińskiego Patriarchę, Jego Eminęcję, Monsignora Fouad Twala. Franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych, Ordo Fratrum Minorum), celebrują uroczystą mszę, odprawianą przez Wielebnego Ojca Pierbattistę Pizzaballę, w kościele Świętego Zbawiciela. Po mszy, świąteczna procesja, podąża trasą prowadzącą do Wieczernika, gdzie odprawia się uroczyste nieszpory.

Długie celebrowanie mszy podczas Zielonych Świątek jest odzwierciedleniem żarliwych i nieustających modłów Chrześcijan, wzorujących się na Apostołach złączonych w modlitwie z matką Jezusa. Jego Świętobliwość, Jan Paweł II, opisał tajemnicę Zielonych Świątek, jako „nieustający znak obecności Ducha Świętego w Kościele, który rozbudza wiarę, nadzieję i dobroć serc wśród wiernych.”