Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pielgrzymka „Śladami Marii”

Pielgrzymka śladami Marii jest bardzo osobistym i duchowym doświadczeniem, prowadzącym prosto do serca Ewangelii i pozwalającym lepiej poznać matkę Jezusa oraz odkryć boskie tajemnice. Zyskana dzięki pielgrzymce, gruntowna wiedza na temat Marii idealnie dopełnia Ewangelie. Rozumiejąc lepiej Matkę, w jeszcze dogłębniejszy sposób zrozumieć można Syna.

Maria poprosiła Jezusa o interwencję podczas wesela w Kanie Galilejskiej (Ewangelia wg św. Jana, 2, 1-11). To dzięki jej prośbie dokonał on pierwszego cudu. Postać Marii, poprzez odmawianie różańca, pozwala także wierzącym lepiej zrozumieć tajemnice Ewangelii.

Tradycja chrześcijańska głosi, że Maria urodziła się „bez grzechu”. Przyszła na świat w Jerozolimie, w domu położonym blisko Świątyni. Jej matka – Anna i ojciec – Joachim, byli sprawiedliwymi, dlatego Pan wysłuchał ich modlitw, które wznosili prosząc o dziecko. Maria była związana ze Świątynią już od najmłodszych lat. Zajmowała się w niej przędzarstwem. W wieku 12 lat, kiedy opuściła Świątynię, została obiecana Józefowi, jej nowemu opiekunowi.

W Nowym Testamencie opisano zwiastowanie przez anioła Gabriela, który objawił Marii, że urodzi Jezusa. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>.” (Ewangelia wg świętego Łukasza, rozdział 1, wers 28). Maria przyprowadziła Jezusa do Świątyni, aby przedstawić go Panu, wtedy też wysłuchała proroctwa Symeona. Głosił on, że jako matka Jezusa, doświadczy w swoim życiu bólu i cierpienia – „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Ewangelia wg św. Łukasza, 2, 35). Maria towarzyszyła Jezusowi w jego ostatniej drodze na krzyż, była także obecna przy zdejmowaniu z niego jej syna.

Nawet po ukrzyżowaniu Jezusa, Maria pełniła ważną rolę, przewodząc jego uczniom. Kiedy jej życie dobiegało końca, zapadła w głęboki sen, a Jezus wezwał jej ciało i duszę do nieba, gdzie połączyła się ze swoim synem i zasiada obok niego w Królestwie Niebieskim.

W hołdzie Marii budowano i poświęcano kościoły w Jerozolimie, Nazarecie, Hajfie i wielu innych miejscach. Miejscowe społeczności chrześcijańskie świętują na jej cześć:

8 grudnia – święto Niepokalanego Poczęcia – kościół świętej Anny w Jerozolimie.
25 marca – święto Zwiastowania – bazylika Zwiastowania, Nazaret.
31 maja – święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – kościół Nawiedzenia, Ein Kerem, Jerozolima
15 sierpnia – święto Wniebowzięcia – opactwo Hagia Maria Sion, Jerozolima
8 września – Narodziny Marii – kościół świętej Anny, Jerozolima

Pielgrzymka śladami Marii jest bardzo osobistym i duchowym doświadczeniem, prowadzącym prosto do serca Ewangelii – odwiedź najświętsze miejsca w Jerozolimie: Bazylikę Grobu Pańskiego, opactwo Hagia Maria Sion, grób Marii Dziewicy, kościół Nawiedzenia i wiele innych. W Nazarecie, zobaczyć można bazylikę Zwiastowania, studnię Marii oraz Centrum Marii z Nazaretu.  W Hajfie, kościół Stella Maris i wiele innych miejsc.

Przyjedź do Ziemi Świętej i zobacz miejsca związane z Marią Dziewicą. Weź udział w oddającym jej cześć świętom.

Więcej informacji znajdziesz: http://www.holyland-pilgrimage.org/pl/holy-land-pilgrimage-in-the-footsteps-of-the-virgin-mary