Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rok wiary

Listem apostolskim „Porta Fidei” („Podwoje wiary”) z 11 października 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił „Rok wiary” rozpoczynający się 11 października 2012 roku, a kończący 24 listopada 2013 roku. Ojciec Święty odniósł się do Dziejów Apostolskich: „…zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.“ (Dzieje Apostolskie 14:27). Nadchodzący „Rok wiary“ ma dla katolików stanowić szansę ponownego odkrycia drogi wiary.
Czyż może być lepsze, niż Ziemia Święta miejsce do prześledzenia przykładów wiary, które naznaczyły dwa tysiące lat Chrześcijaństwa, od momentu jego narodzin do dnia dzisiejszego?
Chrześcijańscy pielgrzymi do Ziemi Świętej, mają wyjątkową okazję, aby na własne oczy zobaczyć miejsce, w którym Maryja, przez wiarę, przyjęła słowa Archanioła Gabriela i uwierzyła, że zostanie Matką Chrystusa. Każdego roku setki tysięcy chrześcijan odbywają pielgrzymkę do miejsca Zwiastowania w Nazarecie, dając tym samym świadectwo wiary.
Z niczym nie da się porównać doświadczeń Wielkiego Tygodnia spędzonego w Jerozolimie. Podążając śladami Najświętszej Marii Panny, tysiące pielgrzymów i miejscowych chrześcijan wypełnia ulice Świętego Miasta przygotowując się do obchodów Wielkiego Tygodnia oraz jego momentu kulminacyjnego, najważniejszego czasu chrześcijańskiego roku liturgicznego, przypadającego w Wielką Niedzielę. Pielgrzymi świętujący najważniejsze momenty historii Zbawienia i życia Jezusa, w miejscu, w którym wszystko się wydarzyło doświadczają wyjątkowych i niezapomnianych przeżyć duchowych. Podczas obchodów Wielkiego Tygodnia pielgrzymi i miejscowi chrześcijanie wspólnie uczestniczą w medytacji Godziny Świętej w Ogrodzie Getsemani. W Wielki Piątek na Golgocie, a następnie w trakcie przejścia Drogą Krzyżową na Via Dolorosa rozpamiętywana jest historia Męki Pańskiej i ukrzyżowania Chrystusa. W godzinach wieczornych w Bazylice Grobu Pańskiego odbywa się wyjątkowa dla kościoła w Jerozolimie ceremonia upamiętniająca zdjęcie Jezusa z krzyża i złożenie Jego ciała do grobu. Momentem kulminacyjnym obchodów Wielkiego Tygodnia jest wigilia paschalna obchodzona w Bazylice Zmartwychwstania, a po niej nieszpory i msza święta z procesją wokół Grobu Pańskiego odbywająca się w Niedzielę Wielkanocną.
Powodowani silną wiarą Apostołowie porzucili dotychczasowe życie i podążyli za Jezusem, aby nieść Ewangelie wszelkiemu stworzeniu. Udając się w podróż ich śladami i odwiedzając miejsca wydarzeń zapisanych w Biblii, takie jak Kościół Dwunastu Apostołów w Kafarnaum, czy Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb w Tabdze nad Jeziorem Galilejskim, pielgrzymi przechodzą duchową przemianę i zostają umocnieni w wierze. Mogą także przespacerować się, prowadzącym z Tabgi do Kafarnaum, Szlakiem Ewangelii, promenadą, z której rozciąga się widok na Jezioro Galilejskie. Dla tych, którzy mają nieco więcej czasu, doskonała będzie wyprawa, śladami Jezusa i jego uczniów, w dalszą część Szlaku Ewangelii biegnącą z Nazaretu nad Jezioro Galilejskie.

Nad Jeziorem Tyberiadzkim czekają inne atrakcje, takie jak możliwość podziwiania Łodzi Jezusa, czy Kościoła Błogosławieństw, gdzie czeka na pielgrzymów zapierająca dech w piersiach panorama Morza Galilejskiego, skłaniająca do modlitwy i medytacji na szczycie Góry Błogosławieństw, miejsca znanego z Nowego Testamentu, jako to, w którym Jezus wygłosił Kazanie na Górze (Ewangelia wg św. Mateusza 5).

W Liście Apostolskim, papież wzywa chrześcijan do „odnowionej i autentycznej rozmowy z Bogiem” (Porta Fidei 6). „Rok wiary” jest więc dla chrześcijan szansą na przemyślenie momentu, w którym poprzez chrzest święty „przekroczyli podwoje wiary”. Doskonałym miejscem na rozpamiętywanie przyjęcia sakramentu chrztu jest Qasr-el Yahud, w dolinie rzeki Jordan. Wierzy się bowiem, że tam chrzest przyjął sam Jezus. Tradycja uznała także, że w tym miejscu Jozue, po śmierci Mojżesza, przekroczył rzekę Jordan, a później Jan Chrzciciel udzielał sakramentu chrztu.

To właśnie pielgrzymka do korzeni wiary chrześcijańskiej pozwoli przeżyć „Rok wiary” w sposób wyjątkowy, pozostawiając pielgrzymów pełnymi radości i entuzjazmu oraz dając im nowe siły do dalszego podążania drogą wiary.
 

Bazylice Zwiastowania, Nazaret