Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WIARY

W wyniku Roku Wiary, który rozpoczął się w Rzymie 11 października, 2012 roku, a w Ziemi Świętej szesnaście dni później, powstało wiele inicjatyw skierowanych na ponowne odkrycie wiary chrześcijańskiej. Przed zakończeniem dwunastomiesięcznego cyklu, które nastąpi 24 listopada, 2013 roku, Kościół Jerozolimski - „matka wszystkich kościołów”, pragnąc dzielić się radością wiary z kościołami na całym świecie, organizuje Międzynarodowy Dzień Wiary którego myślą przewodnią jest Przyjmij ofiarowaną wiarę – Ofiaruj wiarę przyjętą

Kościoły katolickie w Ziemi Świętej – łaciński, melchicki, maronicki, syryjsko – antiocheński i ormiański – zapraszają diecezje i parafie z całego świata do wspólnego głoszenia wiary w Nazarecie “Gdzie wszystko się zaczęło” 16 - 17 listopada 2013.

Jednymi z wydarzeń, które miały miejsce dzięki ustanowieniu Roku Wiary były pielgrzymki do licznych sanktuariów, rozsianych po całym świecie. Spotykając się i rozmawiając z pielgrzymami do miejsc świętych, katoliccy Ordynariusze Ziemi Świętej byli świadkami tego, jakie zmiany mogą zajść w człowieku, który zobaczył i kontemplował Jezusa z Nazaretu, chodził Jego ścieżkami i słuchał Jego głosu. Apostołom powiedziano bowiem: „…i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz. 1:8).

Rację miał Jan, kiedy powiedział: „(…) oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.” (1J 1:3-4).

Poprzez swoją obecność w Ziemi Świętej, pielgrzymi pokazują, jak „ofiarowana wiara” rodzi się i rozwija, wydając owoc. Paweł z Tarsu odczuwał potrzebę udania się do Jerozolimy, aby spotkać „matkę wszystkich kościołów” i mówić o jego posłudze Słowu. „Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas z radością. Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę.” (Dz. 21:17-19)

Komitet Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej zorganizuje ceremonię maryjną w Bazylice, 16 listopada oraz uroczystości eucharystyczne na Górze Strącenia - 17 listopada. Diecezje i parafie proszone są o informowanie organizatorów o swoim udziale. Komitet Izraelskiego Ministerstwa Turystyki będzie w kontakcie z diecezjami i biurami podróży organizującymi pielgrzymki, aby informować ich o sprawach dotyczących logistyki i organizacji. Dwa komitety, skutecznie ze sobą współpracują, by nadchodzące wydarzenie zakończyło się pełnym sukcesem.