Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tiszrei: Miesiąc Świąt Żydowskich

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Żydowski miesiąc Tiszrei (przypadający na przełomie września i października) pełen jest religijnych znaczeń  i wypełniony najważniejszymi świętami.  Na początku miesiąca obchodzone jest święto Rosz Haszana - żydowski Nowy Rok - które trwa dwa dni. Jedne z najlepiej znanych zwyczajów noworocznych to dęcie w szofar (barani róg) i spożywanie symbolicznych potraw takich, jak jabłka maczane w miodzie, żeby zapewnić sobie słodki nowy rok. Granat, jeden z siedmiu gatunków, od czasów biblijnych, utożsamianych z Ziemią Izraela, a także owoc, który dojrzewa w czasie Rosz Haszana, spożywają Żydzi na całym świecie. Wypowiadają przy tym życzenia, by dobre uczynki w nadchodzącym roku były tak liczne, jak pestki granatu. W okresie poprzedzającym święta i w czasie ich trwania, na całym świecie Żydzi życzą sobie Szana towa u’metuka – dobrego i słodkiego roku.

Dziesięć dni po Rosz Haszana obchodzi się Jom Kippur, znany jako żydowski Dzień Pokuty. Okres pomiędzy świętami jest czasem introspekcji i refleksji, zwanym Aseret Jemei Tszuwa (Dziesięcioma Dniami Skruchy). W tym czasie, ludzie proszą o wybaczenie każdego, kogo skrzywdzili w minionym roku. Jom Kippur jest najświętszym dniem w kalendarzu żydowskim. Wierzy się, że jest to dzień, w którym Bóg decyduje o losie każdego człowieka w nadchodzącym roku. Wielu spędza Jom Kippur w synagodze pogrążając się w modlitwie. Prawo żydowskie nakazuje, by Żydzi „dotknęli własnych dusz”, dlatego też przez 26 godzin zabronione jest spożywanie wszelkich napojów i pokarmów (Ks. Kpł. 23:27). W Biblii napisano: „Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni.” (Ks. Kpł. 16:30) Tradycyjne życzenia, składane w trakcie Dziesięciu Dni Skruchy to, Gmar Hatima Towa – Obyś był zapisany na dobry rok (w Księdze Życia).

Niedługo po Jom Kippur następuje święto Sukkot, znane jako Święto Szałasów lub Święto Namiotów. Rozpoczyna się 15 dnia miesiąca Tiszrei i jest jednym spośród trzech żydowskich świąt pielgrzymich, podczas których wierni nakazem Tory udawali się z pielgrzymką do Jerozolimy. Sukkot trwa siedem dni (w Diasporze osiem). Rodziny budują Sukki (szałasy pokryte liśćmi palmowymi), których konstrukcja przypominać ma budowle, w których mieszkali Izraelici w czasie trwającej 40 lat wędrówki po pustyni, po Wyjściu z Egiptu. W czasie trwania święta, w Succe spożywane są posiłki, a niektórzy nawet w niej śpią. Podczas świąt zmawia się specjalne błogosławieństwa nad Czterema Roślinami – cedratem, gałęziami palmy, wierzby i mirtu. Jak napisano w Biblii: „Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni.” (Ks. Kpł. 23:40).

Miesiąc Tiszrei jest dla Żydów czasem świątecznym. Warto się w tym okresie wybrać na pielgrzymkę do Izraela, gdyż nie ma lepszego momentu na poznanie wielu starożytnych tradycji.