Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

List papieski skierowany do łacińskiego patriarchy Jerozolimy, dotyczący uroczystości zamykających Rok Wiary

 

 

Do Błogosławionego Fouada Twala

łacińskiego patriarchy Jerozolimy

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, mój bracie biskupie i dla wszystkich zgromadzonych w Nazarecie, celebrujących zakończenie Roku Wiary w Ziemi Świętej. Zapewniam was o mej duchowej bliskości i mojej modlitwie o to, by uroczystości były nie tylko świadkiem waszej wiary, lecz także zachęcały i zapraszały innych do spotkania z Jezusem Chrystusem.

Ogłaszając Rok Wiary, mój ukochany poprzednik, Benedykt XVI, przypomniał nam, że jeden aspekt „…ogromnej wagi w tym roku, to prześledzenie historii naszej wiary, będącej niezgłębioną tajemnicą przeplatania się świętości i grzechu.” (Porta Fidei, 13) Miniony rok był dla nas wszystkich okazją do ponownej refleksji nad tajemnicą wiary i nad świętością Boga, którą dzielił z nami w Jezusie Chrystusie. Czynimy to, jako grzesznicy, świadomi bycia niegodnymi, lecz tym bardziej wdzięczni  za łaskę bożą i nieustające zaproszenie do jedności z Nim i wszystkimi ludźmi.

Historia naszej wiary wywodzi się z ziemi, gdzie obecnie świętujecie. Zanim będziemy mogli zrozumieć nasze własne, osobiste historie wiary i naszą potrzebę łaski bożej, musimy wszyscy zwrócić się ku temu miejscu i czasowi, gdy Jezus, we własnej osobie, chodził między nami. Albowiem to tam, Pan nasz, Jezus stał się człowiekiem i objawił nam Boga. To tam nauczał swoich Apostołów i uczniów i doświadczył radości i cierpienia, błogosławieństw i trudów ludzkiego życia i miłości. To tam dał nam dar swojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania i zapewnienie życia wiecznego.

Chciałbym wyrazić swoje głębokie uznanie dla wszystkich Chrześcijan Ziemi Świętej, za ich wierną posługę miejscom świętym i za ich trwanie w świadectwie głoszenia Ewangelii. Zapewniam was o swojej modlitwie i wdzięczności Bogu, za waszą głęboką wiarę i wytrwałość. Zachęcam was, abyście zawsze pozostali świadkami boskiego pokoju, radości i łaski.

Pielgrzymów obecnych na ceremonii, chciałbym zapewnić o mojej modlitwie. Niech wasze doświadczenie świętych miejsc będzie okazją do doświadczenia Jezusa Chrystusa i pogłębienia waszej miłości  do Niego i jego kościoła.

Pomimo, że Rok Wiary zbliża się ku końcowi, modlę się, aby wasza chęć poznania Jezusa rosła, a wasza miłość do Niego pogłębiała się. Obyście dzielili dar wiary z wielką gorliwością, przynosząc światu pokój i błogosławieństwo waszym rodzinom, społecznościom i całemu światu.

Szczególnie wdzięczny jestem tym, którzy sprawili, że ceremonia ta była możliwa, polecam was wszystkich wstawiennictwu Marii, matki Jezusa i świętemu Józefowi, jej mężowi i z radością udzielam apostolskiego błogosławieństwa, jako rękojmi pokoju i radości.

Watykan, 8 listopada, 2013 roku.