List papieski skierowany do łacińskiego patriarchy Jerozolimy, dotyczący uroczystości zamykających Rok Wiary

 

 

Do Błogosławionego Fouada Twala

łacińskiego patriarchy Jerozolimy

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, mój bracie biskupie i dla wszystkich zgromadzonych w Nazarecie, celebrujących zakończenie Roku Wiary w Ziemi Świętej. Zapewniam was o mej duchowej bliskości i mojej modlitwie o to, by uroczystości były nie tylko świadkiem waszej wiary, lecz także zachęcały i zapraszały innych do spotkania z Jezusem Chrystusem.

Ogłaszając Rok Wiary, mój ukochany poprzednik, Benedykt XVI, przypomniał nam, że jeden aspekt „…ogromnej wagi w tym roku, to prześledzenie historii naszej wiary, będącej niezgłębioną tajemnicą przeplatania się świętości i grzechu.” (Porta Fidei, 13) Miniony rok był dla nas wszystkich okazją do ponownej refleksji nad tajemnicą wiary i nad świętością Boga, którą dzielił z nami w Jezusie Chrystusie. Czynimy to, jako grzesznicy, świadomi bycia niegodnymi, lecz tym bardziej wdzięczni  za łaskę bożą i nieustające zaproszenie do jedności z Nim i wszystkimi ludźmi.

Historia naszej wiary wywodzi się z ziemi, gdzie obecnie świętujecie. Zanim będziemy mogli zrozumieć nasze własne, osobiste historie wiary i naszą potrzebę łaski bożej, musimy wszyscy zwrócić się ku temu miejscu i czasowi, gdy Jezus, we własnej osobie, chodził między nami. Albowiem to tam, Pan nasz, Jezus stał się człowiekiem i objawił nam Boga. To tam nauczał swoich Apostołów i uczniów i doświadczył radości i cierpienia, błogosławieństw i trudów ludzkiego życia i miłości. To tam dał nam dar swojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania i zapewnienie życia wiecznego.

Chciałbym wyrazić swoje głębokie uznanie dla wszystkich Chrześcijan Ziemi Świętej, za ich wierną posługę miejscom świętym i za ich trwanie w świadectwie głoszenia Ewangelii. Zapewniam was o swojej modlitwie i wdzięczności Bogu, za waszą głęboką wiarę i wytrwałość. Zachęcam was, abyście zawsze pozostali świadkami boskiego pokoju, radości i łaski.

Pielgrzymów obecnych na ceremonii, chciałbym zapewnić o mojej modlitwie. Niech wasze doświadczenie świętych miejsc będzie okazją do doświadczenia Jezusa Chrystusa i pogłębienia waszej miłości  do Niego i jego kościoła.

Pomimo, że Rok Wiary zbliża się ku końcowi, modlę się, aby wasza chęć poznania Jezusa rosła, a wasza miłość do Niego pogłębiała się. Obyście dzielili dar wiary z wielką gorliwością, przynosząc światu pokój i błogosławieństwo waszym rodzinom, społecznościom i całemu światu.

Szczególnie wdzięczny jestem tym, którzy sprawili, że ceremonia ta była możliwa, polecam was wszystkich wstawiennictwu Marii, matki Jezusa i świętemu Józefowi, jej mężowi i z radością udzielam apostolskiego błogosławieństwa, jako rękojmi pokoju i radości.

Watykan, 8 listopada, 2013 roku.