Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Muzeum Dobrego Samarytanina

Muzeum mieszczące się na stanowisku archeologicznym Gospoda Dobrego Samarytanina w pobliżu Ma’ale Adumim stanowi jedyne muzeum mozaik w kraju oraz jedno z trzech na świecie. Muzeum wystawia znalezione na terenach Judei, Samarii oraz Gazy mozaiki oraz inne eksponaty. Niektóre z pokazywanych mozaik przeniesiono z różnych miejsc w celu zapewnienia im ochrony przed zniszczeniem; inne zostały zrekonstruowane. Praca nad mozaikami polegająca na przygotowaniu ich do publicznej ekspozycji trwała wiele lat, w trakcie których wyszkoleni specjaliści odkopywali mozaiki, przeprowadzali ich konserwację, a w razie konieczności dokonywali ich rekonstrukcji. W procesie konserwacji niektóre mozaiki odlewano z użyciem naturalnych materiałów takich jak wapień, piasek lub cement podobnie, jak w czasach starożytnych.
Muzeum Dobrego Samarytanina znajduje się w połowie drogi pomiędzy Jerozolimą a Jerychem i jest powiązane z biblijnym Ma’ale Adumim stanowiącym granicę pomiędzy plemionami Judy i Beniamina (Księga Jozuego 16, 7; 18, 17). W czasach bizantyjskich miejsce to wiązano z gospodą, o której mowa w przypowieści o dobrym Samarytaninie z Nowego Testamentu (Ewangelia wg. św. Łukasza 10, 25-37). W przypowieści pojawiają się przedstawiciele trzech różnych religii: kapłan, lewita i dobry Samarytanin. Podstawą stworzenia układu muzeum, podobnie jak doboru mozaik, jest przypowieść.