Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wadi Qilt

Wadi nadaje się do podróży tylko dla osób, które nie boją się wprawdzie miłego, ale całodziennego marszu. W czasach starożytnych ludzie pokonywali tę trasę. Niektóre z wydarzeń biblijnych z dużym prawdopodobieństwem zdarzyły się właśnie na niej: ucieczka Dawida przed Absalomem (2 Sam 15-16), ucieczka Sedecjasza przed Babilończykami (2 Król 25:4), przypowieść o dobrym Samarytaninie, (Ewangelia wg. św. Łukasza 10:25-37) oraz wędrówki Jezusa z Jerycha do Jeruzalem (Ewangelia wg. św. Łukasza 19:28).

Pan nakazał Jeremiaszowi, aby ukrył swoją przepaskę w prt (język hebrajski), miejscu, które przetłumaczono jako „Rzeka Eufrat” w wersji króla Jakuba (Jer 13:5). Lepiej oddaje to tłumaczenie „Parat” będące źródełkiem znajdującym się kilka kilometrów od Jerozolimy. Trudno uwierzyć, aby Jeremiasz dwukrotnie pokonywał tak duże odległości (350 mil [563 km] w każdą stronę) do rzeki Eufrat, zwłaszcza, gdy znajdujące się nieopodal źródełko tak dobrze wpisuje się w kontekst.