Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dolina Elah

Dolina Elah, „Dolina Terebintu”. Jej nazwa wywodzi się od wielkich, cienistych drzew terebintowych, które są gatunkiem indigenous w tej części świata, najbardziej znana jako miejsce opisane w Biblii, gdzie Izraelici rozbili obozowisko, gdy Dawid pokonał Goliata (1 Sam. 17:2, 19). Znajduje się w pobliżu Azeka i Socho (17:1). Po zachodniej stronie doliny, w pobliżu Socho stoi nadzwyczaj ogromne, stare drzewo tego gatunku o wysokości 55 stóp (17 metrów), obwodzie pnia 17 stóp (5 metrów), a szerokość cienia ma nie mniej niż 75 stóp (23 metry). Wyznacza górny koniec doliny i, jako największy terebint w tej okolicy, stanowi widoczny punkt terenu . Na najdalej wysuniętym w kierunku południowo-wschodnim krańcu doliny, na szczycie wzgórza wznoszą się ruiny Adullam.