Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

FRANCISZKANIE W ZIEMI ŚWIĘTEJ: NOMINACJE DO NAGRODY KSIĘŻNEJ ASTURII W KATEGORII CONCORD 2015

Nominacja zgłoszona przez Hiszpańską Federację Banków Żywności (FESBAL) ma na celu wyrażenie uznania dla obecności i pracy wykonywanej przez Franciszkanów od 8 stuleci.
Członkowie Zakonu Franciszkanów założonego przez św. Franciszka z Asyżu, przybyli do Ziemi Świętej w roku 1219, aby chronić święte miejsca oraz udzielać wsparcia osobom w potrzebie.
Obecnie w skład Zakonu wchodzą osoby 32 narodowości, sprawujące pieczę nad 74 miejscami w Ziemi Świętej. Zakon jest pomostem jedności, dialogu oraz harmonii pomiędzy różnymi kulturami i religiami w tym regionie. Tysiące pielgrzymów udających się rokrocznie do Ziemi Świętej może zobaczyć pełną oddania pracę zakonu.
W imieniu Ministerstwa Turystyki Izraela, za pośrednictwem oddziału w Hiszpanii, życzymy powodzenia tej nominacji.
Szalom!