Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Magdala (Migdal)

W pierwszym wieku Magdala była głównym portem Jeziora Genezaret, ośrodkiem handlu oraz eksportu solonych ryb na dalekie rynki Europy. Odkrycia archeologiczne z początku XXI wieku uczyniły z niej kwitnące miejsce pielgrzymkowe.
Sława Magdali wiąże się z jedną z godnych uwagi postaci - Marii Magdaleny. Ta enigmatyczna kobieta, czczona jako święta w kościołach prawosławnych, katolickich, anglikańskich i luterańskich, była jedną z nielicznych osób wymienianych w Ewangeliach, jak obecne przy ukrzyżowaniu Chrystusa oraz pierwszym odnotowanym świadkiem jego zmartwychwstania.
Nie wiadomo, czy mieszkała w Magdali czy po prostu się tam urodziła, ale rzekomo była zamożną kobietą.
Miasto na zachodnim brzegu Jeziora Genezaret, zlokalizowane między Tyberiadą a Kafarnaum wymieniono w Nowym Testamencie tylko raz.
Historyk żydowski, Józef Flawiusz, twierdził, że Magdala liczyła 40 000 mieszkańców oraz dysponowała flotę złożoną 230 łodzi około 30 lat po śmierci Jezusa.
Z Pisma Świętego:
Ewangelia wg. św. Mateusza (15:39) głosi, że Jezus udał się tam łodzią, ale nawet ta wzmianka jest niepewna ponieważ w niektóre wczesne manuskrypty podają nazwę Magadan.