Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Góra Błogosławieństw

Wybór tego wzgórza na miejsce Kazania na Górze jest zdecydowanie dobry. Znane kiedyś jako Góra Eremos, znajduje się między Kafarnaum a Tabghą, górując nad „Zatoką siewcy”. Rozległe zbocze wzgórza daje sporo miejsca, w którym może gromadzić się tłum, czego dowodem było zebranie 100 000 katolików na mszy odprawianej w pobliżu podczas wizyty papieża w marcu 2000 roku.
Na szczycie wzgórza znajduje się katolicka kaplica wybudowana w roku 1939 przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek. Budynek zaprojektowany przez znanego architekta Antonio Barluzziego jest pełen symbolizmu numerycznego. Znaki na bruku przed kościołem symbolizują Sprawiedliwość, Hart Ducha, Dobroczynność, Wiarę oraz Wstrzemięźliwość. W kościele wisi płaszcz z wizyty papieża Pawła VI w roku 1964.

Z Pisma Świętego:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na wolność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was ” (Mt 5, 3-11).