Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Wystawa Kolebka chrześcijaństwa” – Zobacz to, o czym czytałeś w Pismach

Nowa trasa w Muzeum Izraela w Jerozolimie oferuje zwiedzającym je chrześcijanom trasę przez kolejne rozdziały historii chrześcijaństwa i Jezusa.
W przeciwieństwie do nielicznych eksponatów związanych z chrześcijaństwem w pierwszych wiekach, istnieje bogactwo obiektów datujących się na okres, w którym chrześcijaństwo rozwijało się jako religia imperialna - w wiekach od czwartego do siódmego. Pozostaje to, wraz ze współczesnymi źródłami literackimi i daje dość pełny obraz życia chrześcijańskiego na Ziemi Świętej w okresie bizantyjskim, znaczącym rozdziale w historii tego wieku, który, w określonym zakresie, jest nieznany odbiorcom lokalnym.
Wystawa podzielona jest na kilka części. Pierwszą poświęcono czasom Jezusa, przedstawiając istotne wydarzenia z Jego życia. Pozostałe poświęcone są strukturze i liturgii wczesnego kościoła, pielgrzymowaniu do Ziemi Świętej, monastycyzmowi, rozprzestrzenionemu I bardzo ważnemu zjawisku. Kolejnym tematem, któremu poświęcona jest wystawa jest świat wizerunków i symboli chrześcijańskich oraz jego odzwierciedlenie w miejscowej sztuce, w szczególności w niewielkich przedmiotach.
Oczekujemy, że wystawa pomoże rzucić światło na historię tej ziemi oraz zwiększy poziom zrozumienia i tolerancji u zarania trzeciego Tysiąclecia.