Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROJEKT MAGDALA

Autor: Beverly Behan

Maria Magdalena zajmuje miejsce szczególne w sercach wielu młodych katoliczek. Inspiruje nas jej siła i współczucie, gdy stojąc u stóp krzyża jako świadek jego cierpienia odmawia odejścia, do momentu wydania przez niego ostatniego tchnienia na ziemi. Urzeka nas fakt, że przygniótł jej ciężar niesławnej przeszłości i hipnotyzuje spowijająca jej postać tajemnica. Zachwyca jej niezłomność w podążaniu śladami Józefa z Arymatei do grobu; Maria Magdalena była kobietą zdeterminowaną, kobietą, która miała plan – plan powrotu po dwóch dniach z wonnymi olejkami, aby urządzić swemu Panu godny pochówek.

Plan jej się jednak nie powiódł. Gdy tego niedzielnego poranka zmierzała w ciemności do celu, nie mogła przypuszczać, co zastanie, gdy dotrze do grobu. Papież Franciszek nawiązał do jej historii w homilii wygłoszonej podczas Wielkanocnego Czuwania stwierdzając, że Maria i jej towarzysze znaleźli coś: “co zatrwożyła ich serca i pomieszało ich plany, coś co wniesie niepokój w całe ich życie.” Papież posługuje się tą historią, aby pokazać, że „Bóg jest Bogiem niespodzianek.”
Młoda katoliczka z Kolorado, Rachel uczyła przez cztery lata w Salwadorze. Mimo początkowych obaw rodzice Rachel udzielili córce pełnego wsparcia, gdy wsiała na pokład samolotu, którym udała się na lotnisko Bena Guriona.

“Trudno mi zliczyć ile dogłębnych wrażeń duchowych doznałam podczas wolontariatu w Madgali,” wspomina Rachel. Począwszy od nocy spędzonej w kościele pod wezwaniem Grobu Świętego w Jerozolimie, poprzez wypasanie stad na Farmie Ewangelii w Magdali, po codzienną medytację na brzegach Morza Galilejskiego. Prawie każde doświadczenie w Ziemi Świętej mówi o Jezusie!”

Pośród tego wszystkiego Bóg szykuje Rachel jeszcze jedną niespodziankę – przystojnego chłopca z Meksyku, który również uczestniczył w wolontariacie przy wykopaliskach archeologicznych w Magdali. Planował podróż do Włoch na studia podyplomowe w zakresie religii świata. Rachel i Carlos pracowali za granicą jako nauczyciele, szybko więc znaleźli wzajemne zrozumienie, którego podstawą były doświadczenia, które zdobyli mieszkając w innych kulturach.
Carlos zamówił specjalną mszę, gdy wspólnie udali się do Salwadoru, która miała być odprawiona w intencji otaczających ich przyjaciół; podczas mszy wyciągnął Rachel przed ołtarz, padł na kolana i oświadczył się. Rok później pobrali się w Magdali.

Poza znaczeniem historycznym Magdala przyczynia się do kreowania szacunku dla kobiety. Atrium Kobiet, wybudowane w zeszłym roku w Magdali, opatrzone jest następującą inskrypcją: „W tym świętym miejscu kościół składa podziękowanie kobiecemu geniuszowi kobiet, ich wiecznej godności oraz wielkim dziełom Boga dokonanym za ich pośrednictwem w całej historii ludzkości.” Instytut Magdaleny stanie się również międzynarodową platformą dla rozmów o kwestiach kobiecych.
Każdy święty ma jakąś przeszłość, nieprawdaż? A w tym przypadku Magdalena ukazywana jest w błocie, piasku, pocie i łzach. Nadszedł czas, aby spojrzeć z nadzieją w przyszłość, a my chcemy, abyś poszedł za nami...