Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sadzawka Owcza [Betesda] w Jeruzalem

Sadzawka Owcza, przy której Jezus uzdrowił chromego w Ewangelii wg. św. Jana, jest obiektem złożonym. Sprawia wrażenie mykwy, zbiornika do kąpieli rytualnej. Jako miejsce cudu Jezusa, Sadzawka Owcza w kolejnych okresach została zabudowana kaplicami i kościołami, które można oglądać do dnia dzisiejszego.

Gdy Jezus uzdrawia chromego w Ewangelii wg. św. Jana, Sadzawkę Owczą opisano jako obiekt zaopatrzony w pięć krużganków, zagadkowy układ sugerujący niezwykły, pięcioboczny basen; teoria ta została odrzucona przez większość naukowców jako wytwór literacki nie posiadający podstaw historycznych. Natomiast po odkopaniu obiektu ukazał się prostokątny basen przedzielony ścianą, tworząc pięciościenny basen, a od każdej ściany odchodził krużganek.

Przypowieść o cudzie Jezusa głosi również, że wiele osób korzystało z uzdrawiającej mocy wód Sadzawki Owczej. Pierwsza osoba wchodząca do sadzawki po poruszeniu się wody miał doznać uzdrowienia ze swojej choroby. Chromy miał powiedzieć Jezusowi, że nie jest w stanie wejść do wody wystarczająco szybko. Zatem Jezus natychmiast go uleczył tak, że był w stanie wstać i chodzić.

Przypowieść o cudzie Jezusa wskazuje na długą historię leczniczych mocy tego miejsca. Fakt, że w Sadzawce Owczej wybudowano rzymskie łaźnie lecznicze zaledwie o wiek lub dwa później wskazuje, że tradycję utrzymano. Gdy władzę w Jeruzalem sprawowali chrześcijanie w okresie bizantyjskim i w czasach wypraw krzyżowych starali się zaznaczać miejsca cudów Jezusa oraz ważniejszych wydarzeń z jego życia, tak, że wybudowali kaplicę i kościoły, które zakryły kompleks Sadzawki Owczej.

W ramach Państwa podróży śladami cudów Jezusa zachęcamy do zwiedzenia tego starożytnego, pełnego historii i tajemnic akwenu. W pobliżu znajduje się również Kościół Św. Anny.

Obsługa administracyjna: Ojcowie Paulini
Tel.: 972-2-6283285
Otwarte: 8:00 – 12:00, 14:00:18:00 (17:00 w okresie od października do marca)