Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sziwta/Sobota - miasto na pustyni na trasie handlu kadzidłem

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Cztery miasta nabatejskie: Haluza, Mamszit, Awdat i Szitwa/Sobotam], wraz z fortyfikacjami i terenami rolniczymi na pustyni Negew rozproszone wzdłuż traktów, łączących je z końcem trasy handlu kadzidłem i korzeniami u wybrzeży Morza Śródziemnego. Razem stanowią dowód na wysoki stopień opłącalności handlu kadzidłem i mirrą na terenach rozciągających się od południowej Arabii do Morza Śródziemnego, który kwitł od III wieku p.n.e do II wieku n.e. Pozostałości wyszukanych systemów nawadniania, miejskich zabudowań, fortyfikacji i karawanseraju pokazują, w jaki sposób surową pustynię zasiedlono i ujarzmiono na potrzeby handlu i rolnictwa.

Imponujące ruiny Sziwty na pustyni Negew pochodzą z czasów nabatejskich, rzymskich i bizantyjskich. Szitwa (Sobota) jest jedną z największych osad nabatejskich na pustyni Negew, która znalazła się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Tutaj, starożytni budowniczowie miasta, przekształcili środek suchej pustyni w oazę. Mimo, że miejsce to położone jest z dala od słynnych atrakcji turystycznych Ziemi Świętej, stanowi jedyne w swoim rodzaju, świetnie zachowane i niezapomniane miasto. Ten klejnot pustyni z pewnością zasługuje na specjalną wycieczkę i zaleca się, aby na własne oczy ujrzeć zaskakujące dokonania jego założycieli.

Ruiny Szitwy znajdują się 43 km od zlokalizowanego na południowym wschodzie miasta Be’er Sheva, w części środkowej pustyni Negew, na wysokości 340 m n.p.m. Otacza je sieć krzyżujących się wyschniętych koryt rzek (wadi), które wpadających do Nahal Lavan, która płynie w kierunku zachodnim do Wadi el Arish.

Obiekt wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2005 wraz z nabatejskimi miastami Haluza, Mamszit i Avdat, wzdłuż trasy handlu kadzidłem, wraz z fortyfikacjami i terenami rolniczymi na pustyni Negev. Obecnie stanowi doskonale zachowany park narodowy i choć znajduje się w pewnym oddaleniu, zdecydowanie zachęcamy, aby tam pojechać i podziwiać sposób, w jaki starożytni zdołali przekształcić pustynię w oazę.