Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Krajowy plan wykopalisk dotyczących jaskiń na Pustyni Judzkiej i ochrony „Zwojów z Morza Martwego”

Urząd ds. Zabytków Izraela [Israel Antiquities Authority], we współpracy z Projektem ds. Dziedzictwa [Narodowego] w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych [Ministry of Jerusalem Affairs] wraz z minister kultury i sportu, MK Miri Regev, promuje narodowy plan kompleksowych wykopalisk archeologicznych związanych z jaskiniami na Pustyni Judzkiej, mający na celu ochronę Zwojów z Morza Martwego, źródła jednych z najstarszych tekstów zapisanych w języku hebrajskim.

Można się zgłaszać i pomóc nam w zachowaniu zwojów!! Jaskinia Czaszek, w której prowadzone są wykopaliska, znajduje się około 80 metrów od szczytu zbocza i ok. 250 m ponad dnem wadi. Z uwagi na trudności związane z dotarciem do obiektu, Urząd ds. Zabytków Izraela uzyskał specjalne pozwolenie Urzędu ds. Przyrody i Parków [Nature and Parks Authority], na wybudowanie szlaku dojścia, na którym, ze względów bezpieczeństwa, uczestników wykopalisk obowiązuje wymóg korzystania ze sprzętu zabezpieczającego w postaci lin.

Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebnych było ponad 500 ochotników i personelu do prac polowych z Izraela i zagranicy, którzy spali i mieszkali w obozie w warunkach pustynnych. Zgłoszenia wielu osób trzeba było odrzucić z uwagi na brak infrastruktury do obsługi tak wielkiej grupy archeologów, ochotników i zainteresowanych. Bieżący sezon prac wykopaliskowych zakończy się za dwa tygodnie, jeśli tylko spełnią się założenia, że taki okres wystarczy na uzyskanie cennych informacji archeologicznych z jaskini.