Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Święto Przemienienia Pańskiego

W dniu 6 sierpnia 2016 r. większość wyznań chrześcijańskich obchodzi Święto Przemienienia Jezusa. Przemienienie uznaje się za największe święto, zaliczone do dwunastu Wielkich Świąt Prawosławnych. W przypadku, gdy przypada ono w niedzielę, we wszystkich tych kościołach, jego liturgii nie łączy się z liturgią niedzielną, ale całkowicie ją ona zastępuje.

Przemienienie jest drugim z „trzech świąt Zbawiciela w sierpniu”, a dwa pozostałe to Procesja Krzyża w dniu 1 sierpnia oraz Święto Ikony Chrystusa Nie Ludzką Ręką Wykonanej w dniu 16 sierpnia. Przemienienie poprzedza wigilia święta [forefeast], a następnie osiem dni obchodów [afterfeast] kończące się na dzień przez wigilią Zaśnięcia.

Przemienienie Jezusa jest wydarzeniem odnotowanym w Nowym Testamencie, w którym dokonuje się przemiana Jezusa i na górze przybiera on postać świetlistą. Jezus wraz z trzema apostołami udaje się na górę (Górę Przemienienia). Na szczycie Jezus rozbłyskuje jasnymi promieniami światła, obok niego pojawiają się prorocy Mojżesz i Eliasz, a on z nimi rozmawia. Następnie głos płynący z nieba mianuje go „Synem” - przyjmuje się, że jest to głos Boga Ojca, jak podczas chrztu Jezusa.

W nauce chrześcijańskiej Przemienienie jest momentem przełomowym; dokonuje się na górze symbolizując miejsce, w którym natura ludzka spotyka się z Bogiem: w miejscu, gdzie wymiar ziemski spotyka się z wymiarem wiecznym, gdzie punktem łączącym jest Jezus, jako pomost pomiędzy niebem a ziemią.