Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kościół Dominus Flevit

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Niewielki Kościół Dominus Flevit nawiązujący kształtem do łzy, w połowie zachodniego zbocza Góry Oliwnej, przypomina ewangeliczne wydarzenie, gdy Jezus zapłakał nad przyszłym losem Jerozolimy.
Ten ponury incydent miał miejsce w trakcie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, gdy tłumy rozpościerały przed nim płaszcze na drodze i wołały: „Błogosławiony Król, którzy przychodzi w imię Pańskie!”
Spoglądając w dół na miasto, Jezus zapłakał nad jego losem, bowiem przepowiedział jego rychłe zniszczenie. Nieprzyjaciele: „..otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia.” (Ewangelia wg. św. Łukasza 19:37-44)
Przepowiednia Jezusa sprawdziła się w ciągu 40 lat, w roku 70 naszej ery. Jerozolimę obległy legiony rzymskie, a po sześciu miesiącach walki spaliły świątynię i zrównały miasto z ziemą.
Kościół Dominus Flevit wybudowano w roku 1955, ale w swojej starożytnej lokalizacji. Stoi na ruinach kościoła bizantyjskiego z V wieku, poświęcony prorokini św. Annie, jak również na terenie grobów datujących się aż na rok 1600 p.n.e.
Archeolodzy odkryli tutaj dwa typy grobów, które pozostawiono na widoku.
Odsłonięto również pozostałości skomplikowanej mozaiki podłogowej z kościoła bizantyjskiego. Zachowano ją; znajduje się po lewej stronie od wejścia.
Mozaika jest bogato zdobiona przeplatającymi się okręgami i obrazami owoców, liści i kwiatów. Inskrypcja w języku greckim dotyczy Szymona, „przyjaciela Chrystusa”, który udekorował to miejsce modlitwą i oferował je Chrystusowi Panu za przebaczenie mu grzechów oraz w intencji spoczynku swojego brata.”