Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nazaret – Miasto rodzinne Jezusa

Nazaret jest dzisiaj największym miastem w północnym Izraelu. Jest domem dla około 75 000 mieszkańców, głównie pochodzenia arabskiego, z czego 70 procent to muzułmanie, a 30 procent – chrześcijanie. W pobliżu znajduje się także odrębna miejscowość Natzrat Illit („Górny Nazaret”), której ludność jest w większości żydowska. Górny Nazaret powstał około 60 lat temu, a obecnie jest domem dla około 40 000 mieszkańców. Nazaret i Górny Nazaret tworzą razem wieloetniczną społeczność, która nadaje regionowi zróżnicowaną tożsamość religijną i kulturową. W trakcie wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych w tym rejonie odkryto osady pochodzące z epoki brązu. Jednak w literaturze nie wspomniano o tym mieście aż do Ewangelii, które zostały napisane w pierwszym wieku naszej ery i zawierają często powtarzane sformułowanie „Jezus z Nazaretu”.
Według Pisma Świętego Jezus spędził dzieciństwo i okres dojrzewania w Nazarecie, choć z tego okresu jego życia dostępnych jest niewiele informacji. Pewien opis jego życia jest zawarty w apokryficznej Ewangelii Tomasza o Jezusie, dziecku nauczającym starszych w świątyni. Jest ona bardzo podobna do Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 41-52). W tym czasie miejscowość Nazaret była małą żydowską wioską liczącą zaledwie 400–500 mieszkańców, dlatego Jezus i jego rodzina byli dobrze znani w tej społeczności. Tłumaczy to sceptyczne, negatywne nastawienie wobec Jezusa, kiedy ogłosił w Nazarecie, że jest Mesjaszem Izraela (Łk 4, 16-19). Jak z tak małej i skromnej wioski, jaką był Nazaret, mogła wyłonić się długo wyczekiwana nadzieja dla świata?
Co więcej, Ewangelie wskazują, że Jezus uczył się zawodu stolarza lub murarza od swojego ojca w Nazarecie (Mt 13,55, Mk 6,3). Wydaje się, że młody Jezus był zaangażowany w różne projekty budowlane w całej Galilei. Z tych krótkich relacji w Ewangelii możemy wywnioskować, że życie Jezusa w Nazarecie cechowało się wykorzystaniem umiejętności i ciężką pracą, jak również szczerością, pokorą, życzliwością, szacunkiem i nauką.
Dzisiaj Nazaret jest popularnym miejscem chrześcijańskich pielgrzymów i podróżników. Najbardziej znanym miejscem w Nazarecie jest Bazylika Zwiastowania Pańskiego w centrum miasta. Nazwa bazyliki oznacza miejsce, w którym, zgodnie z tradycją, anioł Gabriel przekazał Najświętszej Maryi Pannie nowinę, że pocznie i narodzi Mesjasza (Łk 1, 26-38). Kościół św. Józefa, położony na terenie bazyliki, zlokalizowany jest w miejscu tradycyjnie uważanym za lokalizację domu Jezusa w dzieciństwie. Synagoga, znajdująca się na miejskim rynku, zlokalizowana jest w miejscu, w którym Jezus ogłosił, że jest Mesjaszem (Iz 61). Mount Precipice (Góra Strącenia) to park poza miastem, z widokiem na dolinę Jezreel. To miejsce, w którym według tradycji, mieszkańcy Nazaretu zepchnęli Jezusa z urwiska, jednak został on ocalony. Odwiedzający mogą również zobaczyć Wioskę Nazaret, miejsce odtwarzające styl życia starożytnego Nazaret, pokazującą życie i kulturę Jezusa z czasów Drugiej Świątyni.
Zapraszamy was do Nazaretu, na zwiedzenie rejonu jego dzieciństwa, abyście mogli poczuć historię budzącą się do życia na waszych oczach.