Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tydzień wielkanocny w Jerozolimie

Wielkanoc to wspaniały czas na wizytę w Izraelu. Pogoda w tym czasie jest bardzo przyjemna, są chłodne poranki i ciepłe dni. Wszędzie jest zielono, kwiaty kwitną nawet na pustyni Negew, a potoki Dan, Banias i rzeka Jordan są pełne wody z topniejących śniegów spływającej z góry Hermon. To także przejmujący czas dla religii. Często żydowskie święto Paschy obchodzone jest równocześnie z chrześcijańskim Wielkim Tygodniem. Dzięki temu Jerozolima staje się ważnym, znaczącym centrum duchowości i wiary.
W tygodniu Wielkanocnym miasto jest zalane pielgrzymami z całego świata, którzy odtwarzają historię chrześcijaństwa wzdłuż Via Dolorosa (drogi krzyżowej). Grupy setek, a nawet tysięcy ludzi maszerują i śpiewają, niosąc sztandary i krzyże, wypełniając zaułki Starego Miasta.
Dla chrześcijan nie ma lepszego od Jerozolimy miejsca na spędzanie Świąt Wielkanocnych. Miejsce ukrzyżowania, pochówku i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest ważnym ośrodkiem historycznym, a tysiące chrześcijan podróżują tu corocznie, aby iść jego śladami. Poniżej lista wybranych wydarzeń mających miejsce podczas Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie:
W niedzielę Palmową, tydzień przed Wielkanocą, na godzinę 14:30 zaplanowana jest procesja z kościoła w Bethfage na Górze Oliwnej. Przechodzi ona przez Kościół Wszystkich Narodów wzdłuż Doliny Cedronu i przez Bramę Lwów do Via Dolorosa (drogi krzyżowej), a kończy się w Kościele św. Anny.
Wielki Piątek jest pełen wydarzeń: o godzinie 11:30 procesja wzdłuż Via Dolorosa (drogi krzyżowej) opuszcza pierwszą stację, na której ukrzyżowano Jezusa. Tysiące pielgrzymów podążają wzdłuż drogi krzyżowej za Franciszkanami, zatrzymując się na każdej ze stacji po drodze, z których ostatnią jest Bazylika Grobu Świętego. W Wielki Piątek w Grobowcu w ogrodzie odbywają się także kazania, rozpoczynające się o godzinie 9:00.
Ceremonia cudu Świętego Ognia obchodzona jest w Bazylice Grobu Świętego. Ci, którzy uczestniczą w ceremonii, są nagradzani udziałem w cudzie zapalenia przez starszego kapłana świec bez użycia żadnych środków do zapalania. Po zapaleniu świec ogień zostaje przekazany pielgrzymom, a następnie kościołom w Izraelu i na całym świecie.
W niedzielę wielkanocną o godzinie 10:30 w Bazylice Grobu Świętego odbywa się msza. Ponadto o świcie, o godz. 6:30, wygłaszane jest kazanie w Ogrodzie Bazyliki Świętego Grobu, które jednoczy wiernych z całego świata. Jest to jedno z najpotężniejszych duchowych doświadczeń, które mają miejsce w Jerozolimie. Kazanie jest wygłaszane w języku angielsku i obejmuje śpiew, ceremonię komunii i zmartwychwstania. Kolejne kazanie w języku angielskim wygłaszane jest o godzinie 9:30.
Każdego dnia Wielkiego Tygodnia w rozmaitych katedrach i bazylikach w Jerozolimie odbywa się wiele kazań różnego rodzaju.
https://www.itraveljerusalem.com/article/easter-in-jerusalem/; www.gardentomb.com.