Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pięćdziesiątnica – Zielone Święta

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.* (Dz 2: 1-4)

Tradycyjnym miejscem Zesłania Ducha jest Wieczernik (Coenaculum, Górna Sala) na Górze Syjon. Jest to miejsce Ostatniej Wieczerzy Jezusa ze swymi uczniami. To tam właśnie, jak głosi tradycja chrześcijańska, zwykli gromadzić się uczniowie, i tam właśnie zstąpił na nich Duch Święty. Z tego miejsca pierwsi chrześcijańscy biskupi rządzili wczesnym kościołem w Jerozolimie. Tu została ustanowiona większość sakramentów. Wieczernik jest uważany za „Matkę wszystkich Kościołów”. Obecnie Wieczernik mieści się na górnym piętrze średniowiecznej budowli, w której na dolnym poziomie znajduje się Grób Króla Davida.

Naprzeciw Wieczernika znajduje się imponujący Kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na Górze Syjon. Ten cudowny kościół stanowi ważny punkt Jerozolimy, jest to miejsce, gdzie zgodnie z wczesną tradycją chrześcijańską Maryja zasnęła „snem wiecznym”. W krypcie kościoła mieści się posąg śpiącej Maryi Panny, a nad nią rotunda ze wspaniałymi mozaikami.

Ze względu na swą bogatą historię oraz duchowe znaczenie wydarzeń, które się rozegrały na Górze Syjon, nic dziwnego że jest ona popularnym i ważnym miejscem odwiedzanym przez chrześcijańskich pielgrzymów od stuleci. Pięćdziesiątnica i jej silny związek z Górą Syjon stanowią doskonały moment, abyście i Wy ruszyli z pielgrzymką do Ziemi Świętej.

*Biblia Tysiąclecia