Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pielgrzymka – doznania duchowe

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Pielgrzymka – doznania duchowe

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca” (J 1, 14)*

Pielgrzymi często opisują swą pielgrzymkę do Ziemi Świętej jako doznanie, które zmienia ich życie. Nieraz trudno im wyrazić absolutne szczęście ogarniające ich podczas tej szczególnej przygody duchowej.

Stąpając dosłownie śladami Jezusa, niektórzy traktują tę podróż jako drogę zbliżającą ich do Pana lub jako odkrywanie korzeni swej chrześcijańskiej wiary. Inni opisują żarliwe doznanie stawania się żywym pomostem ku pokojowi i pojednaniu lub bycia częścią bogatej tkanki religijnej opowieści, którą przesączony jest każdy zakątek Ziemi Świętej.

Pomimo głęboko osobistej natury przeżywania Ziemi Świętej, już samo odbycie pielgrzymki jednoczy wszystkich wiernych. Jednoczy ich w Chrystusie, w wierze i poprzez ich wkład w zachowanie cennego chrześcijańskiego dziedzictwa na tej wspaniałej ziemi.

„I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną»…” (Mt 4, 19)*


* Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań-Warszawa 1990.