Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej

W poniedziałek, 11 maja 2009, papież Benedykt XVI przybył do Izraela z historyczną pielgrzymką do „ziemi uważanej za świętą przez miliony wiernych na całym świecie”.

Papież podkreślił świętość tej ziemi dla chrześcijan, jako miejsca narodzin wiary chrześcijańskiej:

„Cenię sobie, że dane mi było odbycie pielgrzymki do ziemi uświęconej krokami patriarchów i proroków, ziemi, którą chrześcijanie otaczają szczególną czcią, jako miejsce życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zajmuję swoje miejsce w długim szeregu chrześcijańskich pielgrzymów do tych brzegów, szeregu, który sięga wstecz do najwcześniejszych wieków historii Kościoła, i który – jestem pewien – będzie trwał i ciągnął się długo w przyszłość”.*

Jego Świątobliwość określił się sam jako „jeden z pielgrzymów”, którzy odwiedzili i będą odwiedzali święte miejsca tej ziemi. Jerozolima, Nazaret i Betlejem, główne miejsca programu papieskiej pielgrzymki, to dla chrześcijan miasta najświętsze.

 

pope1_450x300

 

Jerozolima jest jak błyszczący klejnot. Na jej przedmieściach leżą: Betlejem z uświęconą Bazyliką Narodzenia Pańskiego, Ain Karem związane ze świętym Janem Chrzcicielem oraz Betania, dom Marii i Marty.

Święte miejsca wspomniane w Ewangelii, takie jak Góra Oliwna, Ogród Getsemani i Dolina Cedronu, ożywają w Jerozolimie, a pielgrzymi mogą je wszystkie odwiedzić i zobaczyć.

Ostatnia droga Jezusa – Via Dolorosa – została upamiętniona w urokliwym Starym Mieście, podobnie jak miejsce Jego Zmartwychwstania, Bazylika Grobu Pańskiego. Wewnątrz murów Starego Miasta wynosi się wysoko Ściana Płaczu, pozostałość po żydowskiej Drugiej Świątyni. Na Starym Mieście mieszczą się także świątynie muzułmańskie, Meczet Al-Aqsa i Kopuła na Skale.

Nazaret, Kwiat Galilei, jest miejscem, w którym stoi Bazylika Zwiastowania ze swą słynną Grotą.

„Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus»” (Łk 1, 30-31)

Nazaret i jego okolice są przepełnione kościołami i wykopaliskami archeologicznymi związanymi z młodością i posługą Jezusa. Tuż koło Nazaretu znajduje się Góra Strącenia, gdzie tłum próbował zrzucić Jezusa z urwiska:

„Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.” (Łk 4, 29)

Po przybyciu do Izraela papież z naciskiem potępił antysemityzm: „Słuszne jest i właściwe, że w czasie pobytu w Izraelu będę miał okazję uczcić pamięć sześciu milionów żydowskich ofiar Szoah i modlić się, by ludzkość nigdy już nie doświadczyła zbrodni w takich rozmiarach. Niestety, antysemityzm nadal podnosi odrażającą głowę w wielu częściach świata. Jest to zupełnie nie do przyjęcia. Trzeba podjąć wszelkie wysiłki, aby zwalczać antysemityzm, gdziekolwiek się pojawia. Należy popierać respekt i szacunek dla osób z każdego ludu, plemienia, języka i narodu na całym globie”.*

Wizyta w Yad Vashem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu) w Jerozolimie była kolejnym wyrazem Jego solidarności z narodem żydowskim i potępienia horroru Zagłady.

 

Pope Benedict XVI at Yad Vashem

 

Prezydent Szymon Peres, witając papieża Benedykta XVI w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Ben Guriona, powiedział: „Wizytę Waszej Świątobliwości tutaj, w Ziemi Świętej, postrzegam jako szczególnie istotną misję duchową: misję pokoju. Misję zasiania ziarna tolerancji i wyplenienia chwastu fanatyzmu. Cenię poglądy Waszej Świątobliwości i podjęte przez Niego działania na rzecz ograniczenia przemocy i nienawiści na świecie. Jestem przekonany, że będzie to kontynuacja dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem w duchu proroków”.*

Pielgrzymi do Ziemi Świętej są pielgrzymami pokoju i są zawsze mile widziani w Państwie Izrael, tak jak to było w przeszłości i będzie w przyszłości.

* Oficjalna ceremonia powitania w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Ben Guriona, 11 maja 2009.

Informacje o świętych miejscach w Izraelu można znaleźć na stronie internetowej: www.goisrael.com

http://www.goisrael.com/Tourism_Eng/Tourist+Information/Christian+Themes/Christian+Sites.htm

Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wideo z wizyty Papieża Benedykta XVI

Kliknij tutaj, żeby przeczytać o wizycie