Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Szawuot

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku (Wj. 34:22).

Szawuot (dosł. Tygodnie), jedno z trzech świąt pielgrzymich w judaizmie (obok Święta Paschy i Święta Szałasów), upamiętnia nadanie Tory (Pięcioksiągu Mojżesza) na Górze Synaj. Święto jest obchodzone dokładnie w siedem tygodni po pierwszym dniu Pesach, które z kolei upamiętnia samo Wyjście z Egiptu.

Będąc przede wszystkim świętem rolniczym, Szawuot jest także nazywane Świętem Zbiorów oraz Świętem Pierwszych Owoców (pierwocin) [w ten sposób jest nazywane odpowiednio w Księdze Liczb 28:26 oraz w Księdze Wyjścia 23:16). Święto upamiętnia zwyczaj przynoszenia do Świątyni ofiar z pierwszych płodów ziemi (Księga Powtórzonego Prawa 26:1-11]. Ten rolniczy aspekt święta został zachowany nawet po zburzeniu Świątyni – wśród symboli święta znajduje się siedem rodzajów płodów rolnych, którymi jest błogosławiona Ziemia Izraela: pszenica, jęczmień, winogrona, figi, granaty, oliwki i daktyle.

Święto Szawuot jest też związane z biblijną Księgą Rut. Rut była przodkiem Króla Dawida, który zmarł w Święto Szawuot. Ponieważ Rut była konwertytką na judaizm, aktywnie przyjęła Torę, jak to uczynili Żydzi na Górze Synaj. Co więcej, historia opisana w Księdze Rut ma miejsce w czasie żniw pszenicy, blisko Święta Szawuot.

W wieczór Szawuot zwyczajowo spożywa się artykuły mleczne. Po świątecznym posiłku wielu religijnych Żydów postąpi zgodnie z tradycją: będą studiować Torę przez całą noc w swoich miejscowych synagogach. Następnie odmówią poranne modlitwy o najwcześniejszej dopuszczalnej godzinie, co symbolizuje entuzjazm, z którym naród żydowski przyjął Torę.

Poranne modlitwy w Szawuot obejmują specjalne hymny i teksty, włącznie z Księgą Rut. Niektóre wspólnoty dekorują swoje synagogi zielonymi roślinami i kwiatami, odzwierciedlając tradycję, według której Góra Synaj była zielona, oraz fakt, że Szawuot jest dniem sądu dla drzew owocowych.