Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wielki Tydzień w Jerozolimie - CZĘŚĆ II

W Wielki Piątek o poranku, obchody upamiętniające mękę i śmierć Chrystusa odbyły się na Golgocie, w Bazylice Grobu Świętego. Setki pielgrzymów cierpliwie czeka na zewnątrz na otwarcie drzwi świątyni. Wielu jednak nie do końca pojmuje, że znajdują się w miejscu, w którym Jezus poniósł śmierć na krzyżu, a potem zmartwychwstał. Pewien Włoch mówi: „Ciężko jest wyrazić uczucia, ponieważ to miejsce opowiada historię każdego z nas.” Po południu, wierni i duchowieństwo, pod przewodnictwem braci z zakonu Franciszkanów, przechodzą Drogę Krzyżową biegnącą wzdłuż Via Dolorosa, upamiętniając w ten sposób ostatnie chwile Jezusa, który u kresu tej ścieżki oddał życie dla zbawienia ludzkości. Jak napisał Ojciec Święty, Benedykt XVI w drugiej części swej ostatniej publikacji Jezus z Nazaretu, krew Chrystusa, która wtedy została przelana „nie szuka zemsty i nie woła o ukaranie winnych, ale przynosi pojednanie. Nie przelano jej przeciw komuś, lecz za wielu, za nas wszystkich.”

Kulminacyjnym punktem obchodów Wielkiego Tygodnia jest wielkanocne czuwanie, które odbywa się w Wielką Sobotę, kończąc jednocześnie pokutny okres Wielkiego Postu radosnymi obchodami Zmartwychwstania Pańskiego. W Bazylice Grobu Świętego, przez kościoły wschodnie zwanej Bazyliką Zmartwychwstania, w tym dniu zobaczyć można tzw. Cud Świętego Ognia. Wielu uważa, iż jest to najdłużej obserwowany cud chrześcijaństwa, który po raz pierwszy został odnotowany i poświadczony około 1106 roku naszej ery. W tym podniosłym momencie prawosławny patriarcha Jerozolimy z dwoma dużymi pękami świec (po 33 sztuki - tyle ile lat miał Chrystus) wchodzi do kaplicy Anioła, a następnie do właściwej kaplicy Grobu. Wejście do kaplicy jest pieczętowane, a sam patriarcha, jeszcze przed wejściem do jej wnętrza, sprawdzany jest czy nie wnosi niczego, dzięki czemu mógłby zaprószyć ogień. Wierni zgromadzeni na zewnątrz kaplicy intonują modlitwy i hymny pochwalne. Po modlitwie (czasami czas oczekiwania jest dłuższy, a czasami krótszy), wedle relacji patriarchy, samoistnie pojawia się ogień na płycie Grobu Pańskiego, od którego zapala on świece i wynosi do wiernych, ogłaszając radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Cudowny ogień, symbolizujący zmartwychwstanie, a także krzak gorejący na Górze Synaj, jest również oznaką rozpoczęcia święta zmartwychwstania, które celebrowane będzie nie tylko w Niedzielę Wielkanocną, ale przez kolejne osiem dni Wielkanocnej Oktawy. Dla tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli do Świętego Miasta, aby tu właśnie spędzić Wielki Tydzień, a szczególnie dla tych niewielu, którym udało się wejść do Bazyliki Zmartwychwstania i uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu Cudu Świętego Ognia, obchody świąt Wielkiej Nocy w Jerozolimie staną się z pewnością niezapomnianym przeżyciem, które pozostanie w nich żywe i będzie dawało inspirację dla wzrastania w wierze.

Andre Villeneuve

 

holy_week1