Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wybrane miejsca w Jerozolimie

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Góra Oliwna jest świętym miejscem dla chrześcijan i dla wyznawców judaizmu. „Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej” (Mt 26, 30).*

 

 

Wiele wydarzeń miało miejsce podczas Wielkiego Tygodnia. U stóp Góry Oliwnej leży ogród Getsemani, gdzie Jezus spędził na modłach ostatnie godziny przed aresztowaniem: „A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił»” (Mk 14, 32). Aby tam się dostać, Jezus przekroczył dolinę Cedronu: „... Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie” (J 18, 1).

W tym świętym miejscu mieści się kilka wspaniałych kościołów. Kościół Pater Noster, nazwany tak od modlitwy, której Jezus nauczał swych uczniów: „Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!...” (Mt 6, 9-13), kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał): „Gdy już był blisko, na widok miasta zapłakał nad nim...” (Łk 19, 41) i kościół Agonii, zwany także kościołem Wszystkich Narodów, mieszczący wspaniałe mozaiki, przedstawiające agonię Jezusa . Zgodnie z tradycją, to właśnie wewnątrz tego kościoła mieści się Skała Agonii.

Grota Agonii leży niedaleko od Grobu Matki Bożej i cerkwi św. Marii Magdaleny, a nieopodal szczytu Góry Oliwnej wznosi się kaplica Wniebowstąpienia: „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9).

Góra Syjon jest miejscem ważnych wydarzeń opisanych w Ewangelii, włącznie z Ostatnią Wieczerzą, ustanowieniem sakramentu Eucharystii i zesłaniem Ducha Świętego. Odbyło się to w Sali na Górze, nazwanej Wieczernikiem, gdzie „... wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»” (Łk 22, 19-20).

 

 

Kościół św. Piotra in Gallicantu wznosi się w miejscu, gdzie stał dom najwyższego kapłana, Kajfasza: „Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi” (Mt 26, 57) i upamiętnia zaparcie się przez św. Piotra Jezusa: „Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto»” (Łk 22, 57). Na Górze Syjon mieści się także Opactwo Zaśnięcia, gdzie św. Maria zapadła w „wieczny sen”, oraz Grób Dawida.

Ściana Płaczu i tunel wzdłuż Muru Zachodniego, Kopuła na Skale i meczet Al-Aqsa należą do najważniejszych miejsc Świętego Miasta, Jerozolimy.

Sadzawka Betesda jest miejscem, gdzie Jezus uzdrowił w szabat chorego: „Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje łoże i chodź» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził” (J 5, 8-9).

Najpewniej najważniejszym punktem każdej pielgrzymki jest oddanie hołdu Męce Pańskiej, w postaci przejścia Drogą Krzyżową, Via Dolorosa, którą prowadzono Jezusa na Golgotę: „Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa” (J 19, 17-18). Ostanich pięć, spośród 14 stacji Via Dolorosa, mieści się w Bazylice Grobu Świętego, miejscu ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa.

 

 

Klasztor Świętego Krzyża jest masywną budowlą w stylu fortecy, zbudowaną – jak mówi tradycja – w miejscu, gdzie rosło drzewo, z którego wykonano krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa: „... Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie” (Dz 10, 39).

Yad Vashem, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, jest oficjalnym izraelskim pomnikiem poświęconym ofiarom Zagłady. Poza wyrazem hołdu dla sześciu milionów ofiar, Yad Vashem jest także formą wyrażenia potrzeby zachowania pamięci i kultywowania wartości, które zapobiegną tak barbarzyńskim wydarzeniom w przyszłości. Jest to także stałe memento, przypominające jak łatwo ludzkość może pogrążyć się w ciemnych otchłaniach niewyobrażalnego okrucieństwa.

Yad Vashem zaprasza zwiedzających do zapoznania się z tym tragicznym rozdziałem historii i duchowego złączenia z sześcioma milionami ludzi, pozbawionymi podstawowego prawa do życia tylko dlatego, że byli Żydami. Ich marzenia i nadzieje nigdy się nie spełniły, ale zwiedzający dodaje swoje imię do kolektywnego zobowiązania, aby nigdy nie zapomnieć i nigdy nie pozwolić, aby to się powtórzyło.

 

 

Ain Karem, położone na południowy zachód od Jerozolimy, jest znane dzięki kościołowi Nawiedzenia, upamiętniającemu odwiedziny św. Marii u św. Elżbiety, oraz kościołowi św. Jana Chrzciciela, upamiętniającemu narodziny św. Jana: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 39-40)*. W pobliżu Ain Karem dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego w postaci groty Jana Chrzciciela, znajdującej się w kibucu Tzuba.

* Wszystkie cytaty zaczerpnięto z Biblii Tysiąclecia, wydanie 3, Poznań-Warszawa 1990.

Informacje o świętych miejscach w Izraelu można znaleźć na stronie internetowej: www.goisrael.com